Những bài thơ hay về cờ tướng

Hãy cùng theo dõi và xem các bài thơ có từ rất lâu rồi, nói về việc đánh cờ nhé

Ngày đăng 2020-08-28 01:08:48 452


Một mình chấp 7 đại sư cờ tướng

Thanh niên Việt Nam (bên phải) một mình chấp 7 cao thủ cờ tướng Trung Quốc và cái kết.…

Ngày đăng 2020-08-07 06:36:55 601


[Video] Phế cặp mã để lấy thế

cùng xem video này để và bình luận xem cô bé này phế cặp thế như thế nào nhé!

Ngày đăng 2020-04-26 05:50:00 511

63 YẾU LĨNH TRONG CỜ TƯỚNG

2 sĩ khuyết tượng ngại pháo công, 2 tượng khuyết sĩ sợ tốt đâm

Ngày đăng 2020-01-04 05:56:59 866

Cách giải thế khoái lộc hình

Thế khoái lộc hình tồn tại trên Cờ Tướng và Cờ thế khá lâu chưa có ai giải, hôm nay mạo phép hướng dẫn cách giải

Ngày đăng 2019-11-30 01:07:39 666

Sách luật cờ tướng việt nam 2014

Sách luật cờ tướng việt nam xuất bản 2014 mô tả chi tiết luật cờ tướng, mời các bạn xem chi tiết để đọc

Ngày đăng 2019-11-29 23:23:28 651

Khai cuộc : THẾ TRẬN TIẾN BINH (TIÊN NHÂN CHỈ LỘ) VỚI CÁC TRẬN ĐỐI CÔNG CỦA BÊN ĐI HẬU

Người ta gọi thế trận này là trận Tiến Binh hay Khởi Binh, nhưng làng cờ nhiều nơi hay gọi là trận Tiên nhân chỉ lộ.

Ngày đăng 2019-11-15 02:53:19 1150

Khai cuộc : THẾ TRẬN PHÁO TAI SĨ (SĨ GIÁC PHÁO) VỚI CÁC TRẬN ĐỐI CÔNG CỦA BÊN ĐI HẬU

Bên đi tiên sáng tạo ra một kiểu khai cuộc với nước đi ban đầu là 1. P2-4 hoặc 1. P8-6, nhằm che giấu ý đồ chiến lược. Người ta gọi đây là thế trận Pháo tai Sĩ hay Sĩ Giác Pháo

Ngày đăng 2019-11-13 23:51:23 276

Khai cuộc : THẾ TRẬN LÊN TƯỢNG VỚI CÁC TRẬN ĐỐI CÔNG CỦA BÊN ĐI HẬU

Kiểu chơi này xuất hiện rất sớm trong lịch sử khai cuộc. Người ta dự đoán có thể nó xuất hiện đồng thời với các trận Đơn Đề Mã và Bình Phong Mã, nhưng vì thời xưa nó là loại phòng thủ thụ động nên ít được hâm mộ.

Ngày đăng 2019-11-09 00:53:25 225

Khai cuộc : THẾ TRẬN PHÁO QUÁ CUNG VỚI CÁC TRẬN ĐỐI CÔNG CỦA BÊN ĐI HẬU

Bên đi tiên không tấn công trung lộ mà dồn quân sang một cánh để uy hiếp đối phương, do đó nãy sinh ra trận Pháo Quá Cung. Kiểu chơi này đặc trưng bởi nước đi đầu tiên là P2-6 hoặc P8-4, nghĩa là đưa Pháo sang chỗ tai Sĩ ở cánh bên kia, khác với Sĩ Giác Pháo là con Pháo vào chỗ tai Sĩ nhưng chưa quá cung.

Ngày đăng 2019-11-07 23:48:37 125

Khai cuộc : PHÁO ĐẦU ĐỐI VỚI QUI BỐI PHÁO

Qui Bối Pháo có nghĩa là "Pháo lưng rùa hay Pháo mai rùa" vì hình ảnh bố trí quân giống như cái mai con rùa. Làng cờ gọi nôm na là trận "Pháo thụt lò" cho dễ hiểu. Trận này cũng mới xuất hiện từ hai thập kỷ nay.

Ngày đăng 2019-11-06 00:07:01 160

Khai cuộc : PHÁO ĐẦU ĐỐI VỚI TAM BỘ HỔ

Trận "Tam Bộ Hổ" là một biến dạng của trận Bình Phong Mã, do bên Pháo đầu chậm ra Xe nên nó mới hình thành. Từ hai thập kỷ qua nó phát triển rất phong phú nên người ta tách nó thành một kiểu chơi riêng.

Ngày đăng 2019-11-06 00:00:30 125

Khai cuộc : PHÁO ĐẦU ĐỐI VỚI UYÊN ƯƠNG PHÁO

Kiểu chơi này mới xuất hiện vào những thập kỷ 40, 50, đầu tiên là những tay cờ giang hồ bày ra. Đặc điểm của Uyên Ương Pháo là khi đối phương chơi trực Xe (X1-2) thì họ không ra Xe giữ Pháo (X9-8) mà lại lên Xe (X9.2) để sau đó dùng Pháo cánh mặt lui về (P2/1)

Ngày đăng 2019-11-02 23:55:53 168

PHÁO ĐẦU ĐỐI VỚI PHẢN CÔNG MÃ

Phản Công Mã là một biến dạng của Bình Phong Mã hay Pháo đầu giáp Mã. Đặc điểm khai cuộc của nó là triển khai con Mã cánh mặt trước (M2.3) rồi vào Pháo tai Sĩ (P8-6) sau đó mới đi Mã cánh trái (M8.7).

Ngày đăng 2019-11-02 08:25:23 113

Khai cuộc : PHÁO ĐẦU ĐỐI VỚI XUYÊN CUNG MÃ

Xuyên Cung Mã là một kiểu chơi biến dạng của Bình Phong Mã hoặc Đơn Đề Mã.

Ngày đăng 2019-10-31 07:22:26 97

Khai cuộc : PHÁO ĐẦU ĐỐI VỚI ĐƠN ĐỀ MÃ

Cũng tương tự như trận Bình Phong Mã, trận Đơn Đề Mã xuất hiện khá sớm, ngay sau các trận Thuận Pháo và Nghịch Pháo. Quyển Thích tình nhã thú của Từ Chi xuất bản năm 1570 có đăng một số ván chơi theo thế trận này. Từ đó người ta dự đoán nó cũng phải xuất hiện trước đấy rất lâu, ít ra từ thế kỷ 14

Ngày đăng 2019-10-29 20:58:26 68

THẾ TRẬN PHÁO ĐẦU VỚI CÁC THẾ TRẬN PHÒNG NGỰ

Để đối phó với Pháo đầu của bên tiên, bên đi hậu có nhiều thế trận phòng ngự, như Bình Phong Mã, Phản Công Mã, Đơn Đề Mã, Xuyên Cung Mã, Tam Bộ Hổ và Uyên Ương Pháo. Chúng ta lần lượt xem qua các thế trận này.

Ngày đăng 2019-10-29 09:01:08 121

Khai cuộc : PHÁO ĐẦU ĐỐI VỚI BÁN ĐỒ NGHỊCH PHÁO

Do kiểu chơi Nghịch Pháo quá nguy hiểm nên các danh thủ sáng tạo ra kiểu chơi mới phức tạp hơn nhưng ít nguy hiểm hơn. Tinh thần vẫn là tấn công và phản công nhưng bên đi sau cố tình tạo bất ngờ sau 2 - 3 nước đi ban đầu, giống như phòng thủ Bình Phong Mã nhưng rồi chuyển sang Nghịch Pháo.

Ngày đăng 2019-10-23 01:24:19 92