Sát chiêu của đẳng cấp Đại sư Hồ Vinh Hoa

1. Thế cuộc thực chiến
Trong hình là thế trận giữa đẳng cấp Đại sư Hồ Vinh Hoa( Thượng Hải ) cầm quân Đỏ với đẳng cấp Đại sư Thái Phúc Như ( Quảng Đông) trong giải giao hữu Cờ tướng Thượng Hải và Quảng Đông năm 1973.
Đỏ đi trước :


1 M9/8 , ...   thoái Mã phục sát là nc đi quan trọng để giành chiến thắng. Nếu đi sai thành P5-6, thì Tg4-5, bên Đen chiếm tiên.
1.........,S4/5
2 M8.7, P6-3
3 M7.9, M7.8
4 M9.8, P3/2
5 B5-6, M8/6
6 P5-6, S5.4
7 B6-7, Tg4-5
8 B7.1, M6.4
9 B7.1,........ Nếu đi sai thành B7-6 thì P3.9;Tg4.1, M4.6! Nước tiếp theo phục M6.7 thắng nước, bên Đỏ rơi vào thế bại.
9........, M4/2
10 B7.1, M2/3
11 P6.4
Đến đây bên Đỏ có Mã Pháo song Sĩ định thế thắng bên Đen Mã Tốt đơn Sĩ.
2 Tiểu kết :
    Trong cuộc trên bên Đỏ lùi Mã phục sát là nước “Huyệt” để giành thắng lợi, khi bên Đen chống sát thì Pháo bị Mã vây, bên Đỏ dùng Mã khống chế Pháo, dùng Tốt đuổi Pháo cuối cùng giành thắng lợi. Nước thứ 1,2,3,9 đều là những nước quyết định cục diện của ván đấu, trong đó rất dễ mắc sai lầm ở nuớc thứ 9.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận