Khai cuộc : PHÁO ĐẦU ĐỐI VỚI BÁN ĐỒ NGHỊCH PHÁO

PHÁO ĐẦU ĐỐI VỚI BÁN ĐỒ NGHỊCH PHÁO
Do kiểu chơi Nghịch Pháo quá nguy hiểm nên các danh thủ sáng tạo ra kiểu chơi mới phức tạp hơn nhưng ít nguy hiểm hơn. Tinh thần vẫn là tấn công và phản công nhưng bên đi sau cố tình tạo bất ngờ sau 2 - 3 nước đi ban đầu, giống như phòng thủ Bình Phong Mã nhưng rồi chuyển sang Nghịch Pháo. Điều này khiến những tay cờ đi tiên thiếu kinh nghiệm dễ lúng túng. Xem hình.


 
Kiểu chơi này hiện đang phát triển và biến hóa rất phong phú, lai tạo những kiểu chơi hiện đại nên khó lường hết tính chất phức tạp của nó. Tất nhiên đối phó với kiểu chơi này, bên đi tiên cũng phải linh hoạt, chuyển đổi nhiều phương án tấn công thích ứng với các kiểu biến hóa của đối phương.
Phần sau xin giới thiệu một số kiểu chơi "Nửa đường chuyển thành Nghịch Pháo" hiện đang được các danh thủ sử dụng.
1. SAU HAI NƯỚC VÀO NGHỊCH PHÁO
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. X1-2 P2-5

 

Chú giải :
(a) Nếu Đen đổi Xe thì mất quyển chủ động : 5. X2.3 M7/8 5. X9.1 M2.3 7. X9-2 X1-2 8. M8.7 M8.7 9. X2.5 P5-4 10. B7.l T3.5 11. P8-9 X2.4 12. X2/2 S4.5 13. X2-5 B7.1 14. B5.l M7.6 15. X6/1 P4/2, Trắng ưu.
(b) Đen còn có các phương án quan trọng khác là: 6. M8.7; hoặc 6. M8.9; hoặc 6. P8.2; hoặc 6. P8-6. Tất cả đều đưa đến tình huống đôi công phức tạp.
(c) Trắng có thể chơi 7... P9/1 8. P8-3 P9-7 9. X3-4 M7.8 10. P3.5 S6.5 l1. X4.2 P7.1, tình thế còn phức tạp. Trắng cũng có thể 7...B3.1 8. P8-3 X1-2 9. M8.9 M3.4 10. X9-4 X2.5 11. X4.7 X2-5, còn phức tạp.
(d) Trắng còn có các phương án 4... X1-2 hoặc 4... M2.3; hoặc 4...P8.4, tất cả đều đưa đến tình thế đối công căng thẳng.
(e) Nếu như Đen đi 6. P8-9 X1-4 7. B7.1 X4.3 8. X8.8 B7.1 9. X2.8 M7.8 10. X8-4 S4.5 11. X2/2 P5-5 12. B5.1, Đen vẫn còn chủ động.
(f) Đen còn có các phương án khác là: 5. P8-6 B3.1 6. P6.5; hoặc 5. P8.2 B7.1 6. X2.4 P8-9 7. X2.5; hoặc 5. X9-8 X1-2 6. X2.4 P8-9 7. X2-5, các phương án này đều đối công.
(g) Nếu Trắng đi 7...P8.4 8. B7.1 B7.1 9. P6.2 P5/1 10. P5-6 X4-6 11. T7.5 P8/2 12. X8.8 P5.8 13. P6-2 Pt.5 14. P2.5 M3/5 15. P6.6 M5.8 16. P6/2 S4.5, tình thế còn phức tạp

2. SAU BA NƯỚC VÀO NGHỊCH PHÁO
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8

 
Chú giải :
(a) Đây là phương án phi Pháo phong Xe được các danh thủ sử dụng thịnh hành hồi thập niên 60.
(b) Đen cũng thường chơi 4. M8.7 P2-5 5. B7.1 B7.1 6. X9.l M2.3. Đến đây Đen có thể chơi 7. X1-2 hoặc 7. S6.5 đều đối công phức tạp.
(c) Đen còn các phương án khác là 5. M8.7 hoặc là 5. M3.4 hoặc 5. X9.1 tất cả đều diễn biến phức tạp.
(d) Trắng sớm bình Pháo biên, hình thành kiểu phòng thủ "Tam bộ hổ"; nếu nước sau Đen không vào Nghịch Pháo mà đi M2.3 cũng đủ sức chống lại Pháo đầu.
(e) Trắng có thể chậm vào Nghịch Pháo bằng cách đi:
*Một là
4... X8.5 5. T7.9 P2-5 6. B3.1 X8-7 7. X1.2 X1.1 (như 7...M2.3 8. P8/1 X7/1 9. P7-3, Đen ưu) 8. P8/1 X7/1 9. P8-3 X7-8 10. S6.5 X1-6 11. X9-6, cân bằng.
*Hai là
4...B7.1 5. X1.1 X8.5 6. B5.1 P2-5 7. X1-4 M2.3. Bây giờ Đen có thể 8. X4.5, hoặc 8. M7.5 hoặc 8. X9-8 và 8. P8.2, tất cả đều diễn biến phức tạp.
(f) Đen cũng thường chơi 5. B3.1 hoặc 5. M7.6 và Trắng đáp lại bằng các phương án 5... X8.4 hoặc 5... X1.1 hoặc 5...M2.3, đối công.
(g) Đen có thể đi sớm 6. X1.1 X1-2, bây giờ Đen đi X1-4 hoặc X1-6 hoặc 7. P8.4 đều có thế công.
(h) Đen còn nhiều nước khác như 7. P8-9 hoặc 7. M3.4 hoặc 7. M7.6 hoặc 7. M7.8 hoặc 7. P8.1 hoặc 7. S4.5 hay 7. S6.5 đều đối công căng thẳng.
(i) Trắng có thể chơi 7...B3.1 8. M4.3 X8.8 9. B3.1 P9.4 10. P8.1 P5/1 11. B7.1 P9-5 12. M7.5 P5.5 13. S6.5 X1-2 14. B7.1 X2.4 15. B7.1 M3/5 16. X1-3 P5/1 17. X3.3 X8-3 18. T7.9 X3/3 19. X8¬6, cân bằng.
(j) Đen nên chơi 5. X9-8 M2.3 6. P8-7 X8.6 7. X1-2 X8-7 8.X8.6 B5.1 9. X2.2 M7.5 10. P7/1 B5.1 11. P7-3 X7-5 12. P3-5, Đen chủ động.
(k) đen nên chơi 5. X9-8 M2.3 6. P8-7 X8.6 7. X1-2 X8-7 8. X8.6 C5.1 9. X2.2 M7.5 10. P7/1 C5.1 11. P7-3 X7-6 12. P3-5 đen chủ động

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận