[Video] Phế cặp mã để lấy thế

cùng xem video này để và bình luận xem cô bé này phế cặp thế như thế nào nhé!

Ngày đăng 2020-04-26 05:50:00 154

63 YẾU LĨNH TRONG CỜ TƯỚNG

2 sĩ khuyết tượng ngại pháo công, 2 tượng khuyết sĩ sợ tốt đâm

Ngày đăng 2020-01-04 05:56:59 338

Cách giải thế khoái lộc hình

Thế khoái lộc hình tồn tại trên Cờ Tướng và Cờ thế khá lâu chưa có ai giải, hôm nay mạo phép hướng dẫn cách giải

Ngày đăng 2019-11-30 01:07:39 341

Sách luật cờ tướng việt nam 2014

Sách luật cờ tướng việt nam xuất bản 2014 mô tả chi tiết luật cờ tướng, mời các bạn xem chi tiết để đọc

Ngày đăng 2019-11-29 23:23:28 335

Khai cuộc : THẾ TRẬN TIẾN BINH (TIÊN NHÂN CHỈ LỘ) VỚI CÁC TRẬN ĐỐI CÔNG CỦA BÊN ĐI HẬU

Người ta gọi thế trận này là trận Tiến Binh hay Khởi Binh, nhưng làng cờ nhiều nơi hay gọi là trận Tiên nhân chỉ lộ.

Ngày đăng 2019-11-15 02:53:19 483

Khai cuộc : THẾ TRẬN PHÁO TAI SĨ (SĨ GIÁC PHÁO) VỚI CÁC TRẬN ĐỐI CÔNG CỦA BÊN ĐI HẬU

Bên đi tiên sáng tạo ra một kiểu khai cuộc với nước đi ban đầu là 1. P2-4 hoặc 1. P8-6, nhằm che giấu ý đồ chiến lược. Người ta gọi đây là thế trận Pháo tai Sĩ hay Sĩ Giác Pháo

Ngày đăng 2019-11-13 23:51:23 130

Khai cuộc : THẾ TRẬN LÊN TƯỢNG VỚI CÁC TRẬN ĐỐI CÔNG CỦA BÊN ĐI HẬU

Kiểu chơi này xuất hiện rất sớm trong lịch sử khai cuộc. Người ta dự đoán có thể nó xuất hiện đồng thời với các trận Đơn Đề Mã và Bình Phong Mã, nhưng vì thời xưa nó là loại phòng thủ thụ động nên ít được hâm mộ.

Ngày đăng 2019-11-09 00:53:25 119

Khai cuộc : THẾ TRẬN PHÁO QUÁ CUNG VỚI CÁC TRẬN ĐỐI CÔNG CỦA BÊN ĐI HẬU

Bên đi tiên không tấn công trung lộ mà dồn quân sang một cánh để uy hiếp đối phương, do đó nãy sinh ra trận Pháo Quá Cung. Kiểu chơi này đặc trưng bởi nước đi đầu tiên là P2-6 hoặc P8-4, nghĩa là đưa Pháo sang chỗ tai Sĩ ở cánh bên kia, khác với Sĩ Giác Pháo là con Pháo vào chỗ tai Sĩ nhưng chưa quá cung.

Ngày đăng 2019-11-07 23:48:37 68