Sát chiêu của Tôn Dũng Chinh

Đây là thế trận giữa Đại sư Tôn dũng Chinh cầm quân Đỏ đấu với Đại sư Dương Hán Dân trong giải Cờ tướng toàn Tung Cửa năm 1995.
Đỏ đi trước :

1 T5/3,.... Thí Tượng phục sát là nước đi rất hay. Nếu đi sai thành S5/4 thì X8/9 bên Đỏ nhọc công vô ích.
1 ....., X4-5 Thí Xe ăn Pháo là nước buộc phải đi.
2 Xt-5, P2/5
3 Tg5-4, X8-7
4 Tg4.1, B1.1
5 P6.6, X7/3
6 X5.1, Tg5-4
7 X5-7, X7-5
8 P6/7, B7.1
9 X4-6, Tg4-5
10 X7.2, S5/4
11 X7-6, Tg5.1
12 Xs.1, Tg5.1
13 Xs/1, Tg5/1          14 Xt/1 đến đây bên Đen nhận thua.
Tiểu kết : trong cuộc trên, bên Đỏ lợi dụng sát cuộc “ Thiết môn Thuyên” để bắt Xe Đen chiếm thế hơn quân, cuối cùng dùng sát cuộc “ Nhị Xe sau” để thắng cuộc.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận