Sát chiêu của Đại sư Quách Trường Thuận

1. Thế cuộc thực chiến :
Đây là thế trận giữa Đại sư Quách Trường Thuận ( quân Đỏ) đấu với Đại sư Triệu Khánh Các trong giải cúp “Tường chuyên”.
Đỏ đi trước :


 1 M3.4,.... Tiến Mã phục chiếu đuổi Pháo thắng nước. Nếu đi sai thành X2.5 thì X2-3; T7/5, P5/4,X3-5; S4.5, X5-7, bên Đen chiếm ưu thế. Cách tấn công sai lầm rất dễ xảy ra.
1 ......, P8-6
2 P5-1,..... Bình Pháo đánh Tốt phục sát là nước đi rất hay.
2 ......, M1.3 Nếu đi sai thành X2.1 thì P1.3, T5/7, M4.6; Tg 5-4, P7-6 sát Đỏ thắng.
3 X2-3, M3/5
4 X3.1, X2-3
5 X3-5, X3/5
6 P1/1, M5/3
7 P1.4, T5/3
8 M4.6 Đen mất Xe thua cuộc,

2. Tiểu kết :
Trong cuộc trên các nước thứ 1.2.6.7 đều là những nước then chốt để bên Đỏ giành chiến thắng.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng