Sát cuộc của Đại sư Lưu Điện Trung

1. Thế cuộc thực chiến :
Trong hình là thế trận giữa Đại sư Lưu Điện Trung ( quân Đỏ) đấu với Đại sư Vạn Minh Diệu trong giải Cờ tướng toàn Tung Của năm 1992
Đỏ đi trước :

1 P6.8,..... Dùng Pháo đổi Mã nhược là nước đi sai với quy luật thông thường, nhưng nó lại tạo điều kiện quan trọng cho sát cuộc về sau của bên Đỏ.
1.........., Tg5-4
2 M6.5, P7-5
3 M7.5, X2-5 Nếu đổi thành đi X8-6 , thì X4/2; M9/7, Mt.7; Tg4-5, M7/6; X2-1, X4.1, bên Đen thua cuộc.
4 Xt.4,..... Thí Xe là lợi dụng thế “ Cao điếu Mã” để tạo thành tuyệt sát.
4........,S5/6 Nếu đổi thành Tg4.1, thì Xs .1, S5/6;X4-6, Tg 4-5; M5.7, Tg 5-6; X6-4 Đỏ thắng.
5 X4.6, Tg4.1
6 M5.7 tới đây Đỏ dùng Để tuyết Xe chiếu bắt Tướng thắng cuộc.


2. Tiểu kết :
Trong cuộc trên, nước thứ 1 của bên Đỏ là tiền đề để tấn công, nước thứ 2,4 là những nước hỗ trợ. Nước thứ 6 lợi dụng sát cuộc “ Cao điếu Mã” để tạo thành tuyệt sát.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận