Sát chiêu của Đơn lệ Hà

Đây là thế trận giữa nữ Đại sư Đơn lệ Hà cầm quân Đỏ đấu với Hùng Diễm trong giải Cờ tướng toàn Tung Của năm 1992.
Đỏ đi trước :

1 P5-3, X5-7 Đây là nước buộc phải đi. Nếu đổi thành đi S5.6̉ ( nếu S5.4, thì B5-6; X5.1, S4.5; X5/2, B6.1; X5-7, X7-5; S6.5, B6-5; Tg5-6, X5-4 sát, Đỏ thắng), thì B5-4; X5.1, S4.5; X5/2, P3.5; S6.5, P3-6;
S5/4, B4.1; nước tiếp theo phục X7-3 thành tuyệt sát, Đỏ thắng.
2 X7/4, X7.2
3 S4.5, P4.4
4 Tg5-6, S5/4
5 X7.2 đến đây bên Đen nhận thua. Nếu tiếp tục đi P4/3, thì X7.3 P4.3, X7-6 bắt chết Pháo bên Đen bại cuộc.


Tiểu kết : trong cuộc trên bên Đỏ phục sát để phong Xe Đen, sau đó dùng Tướng trợ công buộc đối phương dâng Pháo và thoái Sĩ cuối cùng thất trận. Nước thứ 2 bên Đỏ thoái Xe đuổi Xe là nước đi rất hay, nước thứ 5 dùng Xe đuổi Pháo là nước rất có giá trị thực dụng.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng