Sát chiêu của Kỳ vương Vạn xuân Lâm

Đây là thế trận giữa Vạn xuân Lâm cầm quân Đỏ đấu với Kỳ thủ Lí ai Đông trong giải Cờ tướng toàn TC năm 1995
Đỏ đi trước :

1 M7.5,..... Thí Mã và Thí Xe bắt Tượng phục sát là nước tấn công quan trọng.
1 ......, X7.1 Nếu đổi thành đi T3.5 ( nếu đi P8-4 thì M5-3; Tg5.1, B7.1, bên Đen tất bại ) thì X6-5; S6.5, X5-2 bên Đen thất thế.
2 P5.4, S6.5
3 M5.3, Tg5-6
4 P8-4 đến Đây bên Đỏ phục Xe 6-4 và Pháo 5-4 chiếu hết. Đỏ thắng.

 

Tiểu kết : Trong cuộc trên các nước thí Mã bắt Tượng là nước rât quan trọng dẫn đến thắng lợi của bên Đỏ. Các nước thứ 1,2,3,4 đều là những nước quyết định, trong đó nước thứ 1 rất dễ mắc sai lầm. Đặc biệt nước thứ 4 bên Đỏ bình Pháo sang đường lặc đạo thí Xe phục sát, đây là nước đi rất tinh diệu, nuớc thứ 2 tiến Pháo chiếu Tướng là nước tạo tiền đề cho sát chiêu về sau này. Tấn công Pháo trên đường lặc đạo là nước tấn công khá hiệu quả nhất là trong trường hợp Tướng đối phương không thể di chuyển vào trung lộ.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận