Hãm Tướng để tạo thành sát cuộc

 1 Định nghĩa :
Là chiến thuật vây chặt Tướng ( bao gồm cả việc vây hãm những quân mạnh) của đối phương rồi dùng những quân khác chiếu bắt Tướng thắng cuộc.
2 Chú ý :
     1 Khi khống chế Tướng đối phương bên mình cần phải có quân trợ công tránh để rơi vào tình trạng không có đất dụng võ mà thất thế.
     2 Khi hãm quân đối phương cần đề phòng Tướng ( hoặc quân) bên mình có thể bị tấn công hoặc truy đuổi.
     3 Các quân sử dụng hãm Tướng khôn tạo thành thế liên sát và không di chuyển vị trí.
     4 Kịp thời hoán đổi vị trí các quân khống chế Tướng, thường dùng các quân yếu để vây hãm các quân mạnh để tấn công.
3 Ví dụ :


1.    Mã 5 tiến 7, Tướng 4 tiến 1
2.    Tốt 3 bình 4, Tốt 2 bình 3
3.    Tốt 4 bình 5, Tướng 5 thoái 3
4.    Sĩ 5 tiến 4, Tốt 6 tiến 1
5.    Tướng 5 tiến 1, Tốt 3 bình 4
6.    Tướng 5 tiến 1, Tốt 8 bình 7
7.    Tốt 5 bình 6.


Ví dụ 2 :

1.    Tốt 4 tiến 1, Pháo 2 thoái 3

 

2.    Mã 2 tiến 4, Pháo 2 bình 5
3.    Tướng 5 bình 6, Tốt 3 bình 4
4.    Sĩ 4 tiến 5, Tốt 6 bình 5
5.    Tượng 7 thoái 5, Tốt 7 bình 6
6.    Sĩ 5 tiến 6, Tốt 6 tiến 1
7.    Sĩ 6 thoái 5, Tốt 6 bình 5
8.    Tướng 6 tiến 1, Tượng 5 tiến 3
9.    Tốt 6 tiến 1.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận