Sát chiêu của Kỳ vương Hồ Khánh Dương

Đây là thế trận giữa Kỳ vương Hồ khánh Dương cầm quân Đỏ đấu với Kỳ vương Hải Giao trong giải Cờ tướng cá nhân toàn Tung Cửa năm 1992.
Đỏ đi trước :

1 X6-8, ..... Bình Xe phục sát là nước tấn cong quan trọng. Nếu đổi thành đi B5.1 thì X8-3, bên Đỏ khó thắng.
1 ....., Tg5-4
2 X8.8, Tg4.1
3 P5-6, X8/2
4 X8/1, Tg4/1
5 X8/2. Tg4-5 Nếu đi sai thành P2-1 thì M7.6; X8-4, M6.8; Tg4-5, X8-6, được Xe. Bên Đỏ có Xe Mã ba Tốt định thế thắng bên Đen song Pháo song Tốt Sĩ Tượng toàn.
6 P6-5, Tg5-4
7 X8-6 đến đây bên Đen nhận thua. Nếu bên Đen tiếp tục đi tiếp Tg4-5 thì Tg5.1,P2/7; Tg5-6, P2-4; X6-8, Tg5-4; M7.9, B9.1; M9.8, Tg4-5; M8/6, P6-4; X8.3; P4/2; X8-6 sát.


Tiểu kết : trong cuộc trên nước thứ 1 bên Đỏ bình Xe thôi sát là nước tấn công rất quan trọng. Nước thứ 3 bình Pháo cản Tượng phục sát là nước then chốt để giành chiến thắng. Nước thứ 4 là thủ thật dổi chỗ khá tinh diệu, buộc bên Đen phải phòng thủ bị động, đặc biệt là nước bình Pháo vào trung lộ phục sát, Xe chiếm đươc vị trí trên đường lặc đạo, một vị trí có thể phát huy tối đa uy lực của nó.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận