Chiếu rút bắt quân để tạo sát cuộc

1 Định nghĩa:
 Là chiến thuật sự dụng thế chiếu rút của bên mình để bắt những quân tấn công hoặc phòng thủ chủ chốt của đối phương sau đó tổ chức tấn công bắt Tướng. Đặc điểm của thế cuộc này là :
     1 Lợi dụng thế chiếu rút để bắt quân đối phương ;
     2 Sau khi tiêu diệt những quân phòng thủ của đối phương tạo thành thế tấn công hiệu quả để bắt Tướng thắng cuộc.

2 Chú ý:
     1 khi thí quân để chiếu rút những quân còn lại phải đủ sức tạo thành sát cuộc.
     2 Mục đích chiếu rút là bắt những quân tấn công mạnh hoặc những quân phòng  thủ chủ chốt của đối phương, tạo điều kiện thuận lợi cho những nước tấn công về sau.
     3 Khi liên tiếp chiếu rút phải tìm cách ép Tướng đối phương phải di chuyển đến vị trí thuận lợi cho quân mạnh bên mình tấn công.
3 Ví dụ :


1.    Pháo 9 tiến 1, Sĩ 4 tiến 5
2.    Xe 8 tiến 1, Sĩ 5 thoái 4
3.    Xe 8 thoái 9, Sĩ 4 tiến 5
4.    Xe 7 tiến 9, Sĩ 5 thoái 4
5.    xe 7 thoái 1, Sĩ 4 tiến 5
6.    Xe 8 tiến 9, Sĩ 5 thoái 4
7.    Xe 7 bình 5, Tướng 5 tiến 1
8.    Xe 8 thoái 1.
 Sát cuộc Đại đảm Tốt

 

Ví dụ 2 :


1.    Pháo 3 bình 5, Tượng 5 tiến 3
2.    Xe 4 bình 5, Tượng 7 tiến 5
3.    Xe 5 bình 3, Tượng 5 tiến 7
4.    Xe 3 bình 5, Tượng 7 thoái 5
5.    Tốt 3 bình 4, Tướng 5 bình 6
6.    Xe 5 bình 4
 Sát cuộc Đại đảm Tốt

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận