Sát chiêu của đẳng cấp Đại sư Vương Gia Lương

1 Thế cuộc thực chiến :
Đây là thế trận giữa đẳng cấp Đại sư Vương Gia Lương ( Hắc Long Giang ) cầm quân Đỏ đấu với Châu Vĩnh Kiện ( Thượng Hải) trong giải thi đấu Cờ Tướng Thượng Hải với các đội vùng Đông Bắc năm 1963.
Đỏ đi trước :

1 M6.5,..... Bên Đỏ ít quân hơn nhưng lại mạnh dạn tiến Mã bắt Voi phục sát, đây là nước quan trọng để giành thắng lợi. Nếu đi sai thành M6.4 phục sát, thì X2-6 phá chiếu Mã, bên Đỏ rơi vào thế bại.
1..... X2-6 (nếu đi M7.5 thì M5.7, Tg5-6; X2-4, M5/6; P7.3 sát, Đỏ thắng)
2 M5/4, M7.5
3 X2-5, X6/2
4 X5-3 Đến đây, bên Đỏ bắt Xe phục sát, bên Đen nhận thua.

2 Tiểu kết :
    Trong cuộc trên khi bên Đỏ đi nước Xe cuối cùng X5-3, nếu bên Đen tiếp tục chơi đi Tg 5-6, thì X3.3Tg6.1; P7.2,S5.6;P5.6 sát, Đen thua. Những nước 1,2,3 đều là các bước quan trọng để giảnh thắng lợi. Trong đó nước thứ nhất rất dễ đi sai thành M6.4 phục sát.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng