Số nước sát chiêu

1 Một nước
1.1 Định nghĩa :
Một nước đi có thể tới vị trí để bắt Tướng thắng cuộc. Các biện pháp tấn công thường dùng là : dùng Pháo chiếu bí; nhảy Mã “ Ngoạ tào”; Mã treo góc; Mình Xe chiếu, Xe tuyến dưới đáy đối phương, hoặc Xe huyệt, Tốt bắt Tướng .
1.2 Chú ý :
1. Một nước đi có thể bắt Tướng thường phải hết sức bí mật, các quân phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện để tạo ra nước đi bắt Tướng.
2. Khi nhiều quân phối hợp tấn công, thì đợt phát động tấn công của bên mình phải có thể dẫn đến thắng lợi, tuyệt đối không được để tạo thành sát cuộc giả, như thế sẽ rất bất lợi cho việc tấn công hoặc phòng thủ.
3. Tránh lam dụng thế “ thôi sát” mà làm lỡ mất thời cơ.

2 Hai nước
2.1 Định nghĩa :
Chỉ dùng hai nước đi có thể bắt được Tướng đối phương.
2.2 Chú ý :
1. Nước thứ nhất chiếu Tướng là để tạo điều kiện để nước thứ hai chiếu hết.
2. Nước thứ hai phải có định hướng từ trước.
3. Khi chiếu Tướng có thể thí cả những quân mạnh bên mình.
4. Khi thí quân tấn công phải chắc chắn nước thứ hai sẽ là nước chiếu hết.
5. Tránh để đối phương giải sát hoàn sát khiến bên mình lâm nguy.

3 Ba nước
3.1 Định nghĩa :
Dùng ba nước chiếu liên tiếp để bắt Tướng đối phương. Phương pháp này khác hẳn với phương pháp thôi sát liên tiếp ba nước để giành thắng lợi.
3.2 Chú ý:
1. Khi nước tấn công đầu tiên cần phải thí quân, thì không tiếc những nước thứ 2 phải trực tiếo tấn công được Tướng của đối phương.
2.  Nước chiếu thứ 2 phải ép Tướng đối phương di chuyển tới vị trí mà quân mạnh bên mình có thể chiếu được.
3. Nước thứ 3 có thể bắt được Tướng của dối phương.

4 Nhiều nước
4.1 Định nghĩa :
Là dùng từ 3 nước chiếu liên tiếp trở lên để bắt Tướng đối phương.
4.2 Chú ý :
1. Khi chiếu Tướng liên tiếp phải tránh đối phương cản trở  những quân mạnh bên mình.
2. Khi chiếu Tướng nếu có thể chiếu rút thỉ không nên tính bắt quân của đối phương mà nên tim kế liên sát để giành thắng lợi.
3. Nếu tấn công bằng Xe Mã thì cần phải phá thế kiềm chế để dùng quân mạnh tấn công bắt Tướng.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận