Thoát mão để tạo sát cuộc

1  Định nghĩa:
 Là chiến thuật di chuyển các quân đứng trước Tướng để Tướng lộ diện trợ công tạo thành sát cuộc bắt Tướng đối phương. Đặc điểm của chiến thuật này là:
     1 Những nước đầu tiên là di chuyển các quân trước mặt Tướng;
     2 Khi có sự trợ công của Tướng mới có thể tạo thành sát cuộc.

 2 Chú ý :
     1 Khi lộ Tướng buộc phải tạo thành sát cuộc và bên đối phương chỉ có thể di chuyển Tượng hoặc Sĩ. Nếu để đối phưng chiếu vỗ mặt thì việc xuất Tướng  trợ công coi như thất bại;
     2 Khi xuất Tướng trợ công cần đề phòng đối phương dùng chiến thuật “ giải hoàn sát” để giành thế.
     3 Cần lợi dụng mặt Tướng để tiêu diệt Sĩ Tượng của đối phương.
     4 Khi tấn công, nếu đối phương thí quân mạnh để chống đỡ thì phải coi việc tạo sát chiêu là mục tiêu hàng đầu.
     5 Phải bảo đảm cho Tướng đợc an toàn, nếu để đối phương thừa cơ chiếu Tướng khi đang lộ diện chắc chắn bên mình sẽ rơi vào thế bị động.
3 Ví dụ :

1.    Sĩ 6 thoái 5, Sĩ 6 tiến 5
2.    Xe 2 tiến 3, Tượng 5 thoái 7
3.    xe 2 bình 3, Sĩ 5 thoái 6
4.    Tốt 6 tiến 1, Tướng 5 tiến 1
5.    Xe 3 thoái 1, Tướng 5 tiến 1
6.    Tốt 5 tiến 1, Tướng 5 bình 6
7.    Xe 3 thoái 1, Tướng 6 thoái 1
8.    Tốt 5 tiến 1

 

Ví dụ 2 :

 

1.    Sĩ 5 tiến 4, Tướng 5 bình 6
2.    Pháo 7 bình 4, Xe 6 bình 4
3.    Tốt 3 bình 4, Sĩ 5 tiến 6
4.    Tốt 4 tiến 1, Tượng 3 thoái 5
5.    Xe 2 tiến 7, Tướng 6 tiến 1
6.    Tốt 4 tiến 1, Tướng 6 bình 5
7.    Xe 2 thoái 1, Sĩ 4 tiến 5
8.    Tốt 5 tiến 1,Tướng 4 tiến 1
9.    Xe 2 thoái 1.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng