Tham chiếu để tạo sát cuộc

1 Định nghĩa :
Là phương pháp dùng định thế sát cuộc để di chuyển quân tới vị trí chiếu hết băt Tướng đối phương.
2 Chú ý:
1 Phải vận dụng định thế một cách linh hoạt, tránh tình trạng áp dụng một cách máy móc.
2 Định thế được sử dụng phải là một sát cuộc thực thụ.
3 Khi chọn “ Huyệt” để tấn công ,các quân mạnh nên tập trung tạo một bên để tạo thành thế tấn công đầy uy lực.
3 Ví dụ :


1.    Mã 5 tiến 6, Tướng 5 bình 4
2.    Mã 6 tiến 7, Sĩ 5 tiến 4
3.    Tốt 7 bình 6, Tượng 5 thoái 3
4.    Xe 8 tiến 4, Tượng 7 tiến 5
5.    Mã 7 thoái 5, Tướng 4 bình 5
6.    Mã 5 tiến 3, Tướng 5 tiến 1
7.    Xe 8 thoái 1.


Ví dụ 2 :


1.    Xe 2 tiến 3, Tướng 5 tiến 1
2.    Mã 4 thoái 3, Tướng 5 bình 4
3.    Tốt 6 tiến 1, Tướng 4 tiến 1
4.    Xe 2 bình 6.

 Sát cuộc “ Hải Để Sưu sơn “

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng