Sát chiêu của Kỳ vương Kim Ba

Đây là thế trận giữa Kim Ba cầm quân Đen đấu với Đại sư Hứa ngân Xuyên trong giải Cờ tướng toàn Tung Cửa năm 1995.
Đen đi trước :


1 ...., M3.4 Nhảy Mã vào góc chết tạo điều kiện cho Pháo đuổi Tượng là nước đi khá mạnh dạn, nhưng nước đi này lại nuớc tranh thế rất tinh diệu.
2 M3/2, .....Nếu đổi thành đi X6-4 thì P8-5; S5/4, S6-7; P3-2, P1.2! Nuớc tiếp theo phục M4/6, thí Mã chiếu Tướng và X7-5 chiếu hết, Đỏ thua.
2 ....., P8/2
3 X6/1, X6-8
4 X6-9, P8.4
5 P3.2, X8-7
6 Tg5-4, X7.1
7 Tg4.1, P8-4 thí Pháo đánh Sĩ, bên Đen thuận lợi hơn.
8 P3.4, X7-8
9 P6/2, X8/1
10 Tg4/1, X8-5 bình Xe bắt Sĩ tạo thành thế “ liệt Mã Xe” buộc đối phương phải ứng phó.
11 X9-6, X5-8   12 Tg4-5, M4/6    13 Tg5-4, X8-3
Nước đúng, nếu đi sai thành X8-5 phục sát thì P6.1, sát chiêu bên Đen bị phá, bên Đen mất quân rơi vào thế bại.
                              14 P6.2, X3-4     15 X6.2, M6/8 đến đây bên Đen đi M8/6 thắng nước. Đỏ bại cuộc.
Tiểu kết : trong cuộc trên bên Đen dùng cuộc “ liệt Mã Xe”, “ Xe Mã lãnh trước” để bắt Mã và đôi Sĩ của đối phương từ đó giành chiến thắng. Đây là trận đấu mà bên Đen đã vận dụng một cách hoàn hảo các sát cuộc để từng bước dồn ép đối phương cuối cùng là chiến thắng.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận