Thí quân tạo sát cuộc

Thí quân tạo sát cuộc
1. Định nghĩa :
 Là chiến thuật dùng cách thí quân để tạo ra sát cuộc.Đặc điểm của chiến thuật này là:
 1 Nước tấn công đầu tiên không tiếc hy sinh quân mạnh;
 2 Sau khi thí quân thì tấn công trực tiếp Tướng đối phương;
 3 Cuối cùng bắt Tướng thắng cuộc.

2 Chú ý:
       1 Khi thí quân để tạo sát cuộc buộc phải có thể tấn công mạnh.
        2 Quân mạnh của đối phương khó tham gia phòng ngự mà đối phương chỉ có thể đi Sĩ hoặc Tướng hoặc Tượng.
       3 Tránh tạo ra sát cuộc giả.
       4 Khi tấn công chớp nhoáng phải tạo điều kiện để nước tiếp theo tìm đuợc huyệt chiếu bắt Tướng.
3 Ví dụ


Đỏ đi trước
1.    Tiền Xe tiến 5; Sĩ 5 thoái 6
2.    Pháo 3 bình 5; Tượng5 tiến 3
3.    Mã 7 tiến 5 ; Sĩ 4 tiến 5
4.    Xe 4 tiến 6  ( dùng sát cuộc thiết môn thuyên để bắt Tướng).

 

 

1.    Xe 2 tiến 3, Tượng 5 thoái 7
2.    Mã 8 tiến 7, Tướng 5 bình 6
3.    Pháo 7 tiến 7, Tướng tiến 1
4.    Xe 2 thoái 1, Tướng 6 tiến 1
5.    Mã 7 thoái 6, Tướng 6 bình 5
6.    Pháo7 thoái 2, Pháo 4 thoái 1
7.    Xe 2 thoái 1, Sĩ 5 tiến 6
8.    Xe 2 bình 4….
 Đến đây, bên đỏ dựng Mã trợ công để Xe bắt Tướng thắng cuộc.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận