Thí quân tạo sát cuộc

Thí quân tạo sát cuộc
1. Định nghĩa :
 Là chiến thuật dùng cách thí quân để tạo ra sát cuộc.Đặc điểm của chiến thuật này là:
 1 Nước tấn công đầu tiên không tiếc hy sinh quân mạnh;
 2 Sau khi thí quân thì tấn công trực tiếp Tướng đối phương;
 3 Cuối cùng bắt Tướng thắng cuộc.

2 Chú ý:
       1 Khi thí quân để tạo sát cuộc buộc phải có thể tấn công mạnh.
        2 Quân mạnh của đối phương khó tham gia phòng ngự mà đối phương chỉ có thể đi Sĩ hoặc Tướng hoặc Tượng.
       3 Tránh tạo ra sát cuộc giả.
       4 Khi tấn công chớp nhoáng phải tạo điều kiện để nước tiếp theo tìm đuợc huyệt chiếu bắt Tướng.
3 Ví dụ


Đỏ đi trước
1.    Tiền Xe tiến 5; Sĩ 5 thoái 6
2.    Pháo 3 bình 5; Tượng5 tiến 3
3.    Mã 7 tiến 5 ; Sĩ 4 tiến 5
4.    Xe 4 tiến 6  ( dùng sát cuộc thiết môn thuyên để bắt Tướng).

 

 

1.    Xe 2 tiến 3, Tượng 5 thoái 7
2.    Mã 8 tiến 7, Tướng 5 bình 6
3.    Pháo 7 tiến 7, Tướng tiến 1
4.    Xe 2 thoái 1, Tướng 6 tiến 1
5.    Mã 7 thoái 6, Tướng 6 bình 5
6.    Pháo7 thoái 2, Pháo 4 thoái 1
7.    Xe 2 thoái 1, Sĩ 5 tiến 6
8.    Xe 2 bình 4….
 Đến đây, bên đỏ dựng Mã trợ công để Xe bắt Tướng thắng cuộc.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng