Khai cuộc phải hình thành một thế bố trí quân linh hoạt

Nhanh chóng triển khai các quân chủ lực là để dàn thành một thế trận với yêu cầu là các quân đều phát huy tốt chức năng của mình. Đó là thế bố trí quân linh hoạt hay còn gọi là có tính cơ động cao. Muốn tấn công thì có ngay điều kiện liên kết các quân để tấn công hoặc cần thiết phải phòng thủ thì cũng dễ dàng chuyển sang phòng thủ, cánh mặt cánh trái hô ứng có nhau. Hoặc cũng có thể chuyển thế trận này sang thế trận khác mà vẫn chủ động hay vẫn giữ vững thế phòng ngự. Trái với linh hoạt là bị phong tỏa, bị ngăn cản tầm hoạt động, các quân di chuyển khó khăn trong tình thế ngột ngạt.

Sau đây chúng ta xem một số kiểu bố trí quân của cả hai bên.

Ván 4: Pháo Đầu Công Bình Phong Mã Hiện Đại

1. P2-5 M8.7 2. M2.3 B7.1 3. X1-2 X9-8 4. X2.6 M2.3 5. B7.1 M7.6

Đen chơi Pháo đầu Xe qua hà, Trắng đối phó bằng Bình Phong Mã hiện đại với hệ thống Mã nhảy lên hà khiến cuộc chiến rất căng thẳng.

6. M8.7 T3.5 7. P8-9 X1-2 8. X9-8


Đến đây thì hai bên coi nhưđã triển khai xong lực lượng cả hai cánh. Đen đi X9-8 để rồi X8.6 uy hiếp cả hai cánh của đối phương làm cho thế cờTrắng sẽ trở nên gò bó. Vì vậy buộc Trắng phải đi:

8... P2.6 9. X2/2 B7.1

Trắng đang bị Xe trắng ghim một Pháo, một Xe nên hi sinh Tốt để thoát khỏi tình trạng khó chịu này.

10. X2-3 P8-7 11. M7.6?

Đáng lẽ với thế bố trí quân linh hoạt như vậy, Đen nên chuyển sang một đội hình vừa công vừa thủ: bỏ Pháo đầu bằng 11. P5-6 để nước sau 12. T3.5 thế cờ vững chắc. Còn bây giờ đổi Mã sẽ bị động:

11. ... M6.4 12. X3-6 X8.6 13. X6-3 P7.4 14. T3.1 P2/1!

Chơi đến đây thì Trắng đã giành được thế chủ động, các quân liên kết phối hợp tốt để tấn công.

15. X3-6 X8.2 16. X6/2 P2-5 17. X8.9 P5-9 18. X8/7 P9.2 19. S4.5 X8-6

Trắng bình Xe chặn lộ Tướng Đen để nhường đường cho con Pháo của mình, nước sau sẽđi 20... P7-8 hăm chiếu bí. Các quân Đen cuối cùng bị dồn sang cánh trái, không có cách gì để cứu giá cho Tướng, đành chịu thua.

Ván 5: Pháo Đầu Phá Phản Công Mã

1. P2-5 M2.3 2. M2.3 P8-6 3. X1-2 M8.7 4. X2.6 T7.5 5. X2-3 X9.2 6. B5.1 B3.1


Bên Đen chơi Pháo đầu Xe qua hà công bên Trắng thủ Phản Công Mã. Nhận thấy trung lộ đối phương yếu nên Đen đẩy Tốt đầu phối hợp tấn công, đáng lẽTrắng phải đi ngay 6... P6/1 vừa đuổi Xe vừa để Mã bảo vệ trung lộ.

7. B5.1 P2.1 8. P5.4 S6.5 9. P5.2 P2.6 10. P5-6 P2-4 11. Tg5-6 X1-2 12. P8-5 P6/2 13. P6/1 S4.5 14. P6-3 P6.2 15. P3-5 T3.5 16. P5.5 Tg5-6 17. P5-1

Đen chỉ mới huy động Xe, Pháo và Tốt đầu tấn công, thế mà đã gây khó khăn cho Trắng, vì Trắng bố trí quân cánh trái gò bó, không phát huy được tác dụng. Cuối cùng do sai lầm nhiều nước quá nghiêm trọng nên thua nhanh ván cờ.

Ván 6: Thế Trận Đối Binh

1. B3.1 B3.1 2. M2.3 M2.3 3. M3.4 M8.7 4. P8-5 T7.5 5. X9.1 X1-2 6. X9-4 S6.5 7. M4.3 M3.2

Đen và Trắng bố trí quân khá linh hoạt. Đến đây đáng lẽTrắng nên đi 7...P2.1 đuổi Mã sẽ có điều kiện phản tiên, chỉ vì chủ quan đánh giá thấp mối nguy hiểm nên mới đi như vậy

8. M8.7 P2-3 9. P2-3 X9-8 10. X1-2 P8.4?

Trắng nên 10...M2.3, nếu Đen đi 11. M3.1 X8.1 12. B3.1 M3.5 13. C3.1 M7/6 14. T7.5 C3.1 sau đó X8-9 bắt chết Mã

11. M3.1 X8.2 12. X2.3 X8-9 13. B3.1 M7/6 14. P5.4 X2.3 15. P5/1


Đen thoái Pháo đe dọa Mã Trắng nhưng ám phục đòn phối hợp uy hiếp cánh trái của đối phương

15. ... M2.3??

Nước sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến thua nhanh. Đáng lẽ chơi X9-6 đề nghị đổi Xe, giữ vững thế phòng thủ, ván cờ còn kéo dài.

16. X4.8! Tg5-6  17. X2.6 Tg6.1?

Phương châm "còn nước còn tát" cần thực hiện bằng 17...T5/7 18. X2-3 Tg.1 19. P3-4 S5/6 20. X3/1 Tg.1 21. X3-7 X2/1, Trắng còn chống đỡ dài dài. Do sai lầm lần nữa nên thua nhanh

18. P5-4! S5.4  19. X2-5 X2.2  20. P4/4 Và chiếu Pháo trùng thắng.

Đây là ván thực chiến giữa Thi Gia Mô và danh kỳ Ngô Thiệu Long hồi cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Cả hai bố trí quân tương đối linh hoạt nhưng Trắng có những sai sót khá nghiêm trọng khiến ván cờ kết thúc sớm

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận