Sát chiêu của Đại sư Vu Ấu Hoa

1. Thế cuộc thực chiến :
Đây là thế trận giữa Đại sư Vu Ấu Hoa ( quân Đỏ) đấu với Đại sư Hồ Vinh Hoa trong giải Cờ tướng cá nhân toàn Tung Cửa năm 1995.
Đỏ đi trước :

1 P6-2,...... Bình Pháo chiếu hết là nước quan trọng để chiến thắng, nếu đi sai thành M3/1 thì S6.5 bên Đỏ khó thắng.
1 ....., M6/7
2 P2.1, M7/8
3 P2-4, S6/5
4 P4/5, M8.7
5 M3.1 đến đây Đỏ phục M1/2 và S5.4 sát, Đỏ thắng.


2. Tiểu kết :
Trong cuộc trên, nuớc thứ 1 Đỏ bình Pháo phục sát buộc bên Đen thoái Mã phòng thủ, đây là nước tấn công rất quan trọng, nếu đối phương đi S6.5 đề phòng thủ, bên Đỏ thí Tốt bắt S giữa, bên Đen tốc bại. Nước thứ 2 tiến Pháo đuổi Mã, phục Mã 3/1 đều là những nước thường gặp trong thực chiến. Nước thứ 4,5 thoái Pháo thành Pháo đứng tấn công trên đường lặc đạo, các nước này đều có giá trị thực dụng rất cao.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận