Sát chiêu của đẳng cấp Đại sư Từ Thiên Hồng (phần 2)

1 Thế cuộc thực chiến :
Đây là thế trận giữa Đại sư  Từ Thiên Hồng ( quân Đỏ ) đấu với Đại sư Đặng Tụng Hồng trong giải vô địch Cờ tướng cá nhân toàn quốc năm 1990.
Đỏ đi trước :

1 X5-2,..... Bình Xe phục sát là nước tấn công rất quan trọng. Nếu đi sai thành Mã 7.5( sai lầm) thì X6.3 bên Đen có thể chống cự được.
1...., T3.5
2 M7.5, S5/6 Nếu đi sai thành X6.3 thì M1.3, Tg 5-6; S4.5 X4.1; M3/5, X6-5; X2-4, Tg6-5; M5.3 Đỏ thắng.
3 X2-5, S6.5
4 M5.3, X6.7
5 M1.3, Tg5-6
6 M3/5, X4/6
7 S4.5, T9.1
8 P6.2 .đến đây bên Đỏ có nước phục Pháo 6 bình 4 chiếu hết.Đen nhận thua.


2 Tiểu kết :
    Trong cuộc trên, bên Đỏ đi các nuớc thứ 1,6 đều là những nước tấn công quan trọng ép đối phương phải phòng thủ, từ đó chiếm ưu thế và giành thắng lợi. Nước thứ 1 bên Đỏ là nước rất dễ mắc sai lầm thành đi M7.5. Nước thứ 6 của bên Đen bắt buộc lùi Xe. Nếu đi T9.1 thì M3.2; Tg6-5, M5.3; X6/7, X5-1, bên Đỏ tốc thắng.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận