Sát chiêu của Ngũ Hà

Trong hình là thế trận giữa nữ Đại sư Ngũ Hà đấu với Đại sư Văn Tĩnh trong giải vô địch Cờ tướng cá nhân Tung Cửa năm 1995.
Đỏ đi trước :

1 P5-2, ..... Bình Pháo  phục sát là nước tấn công quan trọng. Nếu đi sai thành P3-2 thì P9-7 bên Đen có thẻ chống cự.
1 ...., P9-8
2 P3-1, P8/2
3 B3.1,.... Nếu đi sai thành X3.2, thì S5/6, X3/4, P8/4 thế công của bên Đỏ bị hóa giải, bên Đen thắng thế.
3 ...., P8-9
4 P1-3, Tg5-6
5 P2.7, Tg6.1
6 X3.1, Tg6.1
7 B3.1,.... tiến Tốt phục sát là nước tấn công quan trọng để nhanh chóng thắng cuộc.
7 ....., T5/7
8 B3-4, Tg6-5
9 X3/1, S5.6
                             10 B4-5, Tg5-4    11 X3-4, B4.1 . Đến đây bên Đen mất Xe bại cuộc.


Tiểu kết : trong cuộc trên bên Đỏ bình Pháo phục sát và thí Pháo tiến Tốt phục sát là hai nuớc quan trọng để giành chiến thắng.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng