Sát chiêu của Đại sư Thang Trác Quang

1. Thế cuộc thực chiến :
Đây là thế trận giữa Đại sư Thang Trác Quang ( quân Đen) đấu với Đại sư Triệu Quốc Vinh trong giải vô địch Cờ tướng các Đại sư lần thứ nhất.
Đen đi trước :


1 ....., P4-5 Bình Pháo vào trung lộ là nước tấn công quan trọng để tranh thế. Nếu đi sai thành X9/5, thì X7/4 thành thế hòa.
2 Tg5-4,....... Nếu đi sai thành P3/4 thì M3/4; X7/3 M4.6 bên Đỏ bại cuộc
2 ........, M3/4
3 X7-6, M4/6
4 P1-2, M6.7
5 P2/9, M7.8
6 P3/5, X9-6
7 Tg4-5, X6-7 đến đây bên Đỏ mất Pháo thua cuộc

2. Tiểu kết :
Trong cuộc trên, nuớc thứ 1 bên Đen bình Pháo vào trung lộ phục sát là nước rât quan trọng. Các nước dẫn đến thắng lợi của bên Đen là : 1,4,5,7. Nước thứ 6 là thủ thuật đổi chỗ của bên Đen, đây là nước đi có giá trị thực dụng. Nước thứ 5 tiến Mã chiếu Tướng là nước tấn công lợi dụng sát cuộc “Mã hâu Pháo, buộc đối phương thoái Pháo chống chiếu hết, dẫn đến mất Pháo bại cuộc. Nước thứ 2,3,4 bên Đen khéo léo di chuyển Mã tới vị trí tạo thành thế Xe Mã qui biên, đây là điều kiện bắt buộc để có thể giành thắng lợi.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận