Phương pháp phá sát cuộc để thắng cờ

1 Định nghĩa :
Là phương pháp nghiên cứu phương hướng và vị trí tấn công của đối phương để khiến sát cuộc của đối phương trở thành sát cuộc giả còn các quân bên mình không chỉ phòng thủ hiệu quả mà còn ngầm phục tấn công. Vì vậy mạnh dạn tiêu diệt những quân mạnh bên đối phương rồi tạo thành thế tấn công hiểu quả, cuối cùng bắt Tướng thắng cuộc.
2 Chú ý :
1 Khi phá sát cuộc của đối phương không nên để mất quá nhiều quân mạnh bên mình.
2 Bên mình phải có nước phản chiếu hoặc phản sát.
     3 Tránh để đối phương thí quân phá thế tuyệt sát bên mình.
3 Ví dụ :


1.    Tướng 5 bình 4, Xe 4 bình 3
2.    tiền Pháo bình 9, Xe 3 bình 4
3.    Sĩ 6 tiến 5, Xe 4 bình 5
4.    Pháo 9 tiến 3, Tốt 9 tiến 1
5.    Pháo 4 tiến 3, Mã 3 thoái 5
6.    Xe 8 thoái 6, Tượng 5 thoái 3
7.    Pháo 4 bình 5, Tượng 7 tiến 5
8.    Xe 8 bình 5, Mã 9 tiến 8
9.    Xe 5 bình 3..
đen mất Xe thua cờ.


Ví dụ 2 :


1.    Xe 8 tiến 4, Mã 9 tiến 7
2.    Tướng 5 bình 4, Xe 4 tiến 4
3.    Xe 8 thoái 6. Xe 4 bình 6
4.    Sĩ 5 tiến 4, Xe 6 tiến 1
5.    Xe 8 bình 4, Pháo 5 bình 6
6.    Tốt 7 bình 6, Pháo 6 tiến 4
7.    Pháo 9 tiến 1, Sĩ 5 thoái 4
8.    Tốt 6 tiến 1.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận