Sát cuộc của đẳng cấp Đại sư Lã Khâm

1.Thế cuộc thực chiến :
 Đây là thế trận giữa Đại sự Lã Khâm ( quân Đen ) vs Kỳ thủ Vạn Xuân Lâm  trong giải cờ cá nhân toàn quốc 1990.
Đen đi trước :

1......, P9-8 Bình P dọa nước chiếu trùng Pháo là nước tranh tiên rất quan trọng. Nếu đi sai thành P7-9 thì B5.1; T7.5; X6.4, bên Đỏ chiếm mất tiên cơ
2 P5-2, M7.5
3 X6.4,X3.2
4 X6-2, X3-5
5 X2.1, M5.4
6 X2-9, X5-8
7 P2-3, P7-9
8 Tg5-4,X8-7
9 P3-4,M4/6
10 X9-4,X7.3
11 Tg4.1, M6.7
Bên Đen dùng sát cuộc “Trắc diện Hổ”  để thắng cuộc.

2 Tiểu kết :
Trong cuộc trên, bên Đen khéo léo lợi dụng sát cuộc để giành thế chủ động. Các nước thứ 1,2,3,9 đều là những nước then chốt dẫn tới thắng lợi của bên Đen, trong đó nước thứ 1 là nước dễ mắc sai lầm nhất. Nước thứ 7 và nước thứ 8 tạo cơ sở cho nước thứ 9 thoái Mã phục sát.Nước thứ 7 bình Pháo ra biên phục rút là nước rất hay, nước thứ 8 là để phòng Mã Đen nhảy sang lộ 7 chiếu Tướng. Cuối cùng là dùng sát cuộc “ Trắc diện Hổ” để thoái Mã tạo thành sát chiêu, đây là nước huyệt để chiến thắng của bên Đen.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận