Sát chiêu của Kỳ vương Trần Ngư

Đây là thế trận giữa Trần Ngư cầm quân Đen đấu với Đại sư Vạn Xuân Lâm trong giải Cờ tướng toàn TC năm 1995.
Đen đi trước :

1 ....., M6.5 Nhảy Mã vào trung lộ là nước đúng, buộc đối phương phải ứng phó. Nếu đổi thành đi X8-7 thì S5/4 M6.5, S6.5 bên Đen ít quân bại cuộc.
2 P5-4, M5.6
3 S5.4, X8-7
4 Tg5.1, B7-6 vì Xe 1 bị phong chỉ có Tốt qua Hà trợ công thì mới có thể tạo thành thế công hiệu quả. Nếu đi X1-3 thì M8.9 Đỏ dễ đi.
5 X8.2, X7/1
6 Tg5/1, B6.1
7 X8-4, X1.2
Đến đây P8 bên Đỏ bị đuổi, bên Đỏ nhận thua.

Tiểu kết : trong cuộc trên ngay nước đầu tiên bên Đen lợi dụng sát cuộc tấn công vào cánh bên phải của đối phương, khiến đối phuơng mất Sĩ, Tuợng. Nuớc thứ 4 bình Tốt đuổi Sĩ dụ Xe 8 bên Đỏ rời khỏi vị trí khiến Pháo 8 bị tấn công dẫn tới bại cuộc. Bên Đen nhảy Mã trước rồi tiến Xe bắt Sĩ Tuợng, cách tấn công này rất có giá trị thực dụng.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận