Tấn công nhanh để tạo sát cuộc

1 Định nghĩa:
  Là chiến thuật tấn công nhanh vào những vị trí hiểm yếu của đối phương khiến các quân mạnh bên đối phơng lâm nguy, cuối cùng đạt được mục đích thắng cuộc. Đặc điểm của chiến thuật này là :
      1 Nước đầu tiên phải có uy hiếm lớn
       2 Dùng các quân mạnh đánh trúng chỗ hiểm yếu của đối phương
       3 Phải có khả năng tạo thành sát cuộc
      4 Cuối cựng các quân mạnh phối hợp bắt Tướng

 2 Chú ý :
      1 Hướng tấn công và vị trí tấn công phải có thể tạo thành sát cuộc .
       2 Đối phương không thể tấn công hiểu quả các quân tấn công nhanh của bên mình.
      3 Tránh để đối phương dùng chiến thuật “ Giải Sát hoàn sát” để tấn công vào các quân bên mình.
       4 Dùng các quân mạnh để đánh vào chỗ yếu của đối phương.
3 Ví dụ :


1.    Pháo 2 bình 9, Sĩ 5 tiến 6
2.    Pháo 9 bình 5, Tướng 5 bình 6
3.    Xe 2 tiến 7, Tướng 6 tiến 1
4.    xe 2 thoái 2, Xe 3 thoái 5
5.    Tốt 7 bình 6, Tướng 6 thoái 1
6.    Xe 2 tiến 2, Tướng 6 tiến 1
7.    Tốt 6 bình 5, Sĩ 4 tiến 5
8.    Pháo 5 bình 4. chiếu bí thắng cờ

 

Ví dụ 2 :

1.    Mã 2 tiến 1, Tượng 5 thoái 7
2.    Xe 2 tiến 6, Sĩ 5 thoái 6
3.    Xe 2 bình 3, Sĩ 4 tiến 5
4.    Tốt 3 bình 4, Mã 2 thoái 3
5.    Mã 1 tiến 3, Tướng 5 bình 4
6.    Tốt 4 bình 5, Xe 3 bình 4
7.    Xe 3 bình 4

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng