Sát chiêu của Cao Hoa

Đây là thế trận giữa nữ Đại sư Cao Hoa cầm quân Đỏ đấu với Đại sư Liễu Tĩnh trong giải Cờ Tướng Tung Của năm 1995.
Đỏ đi trước :

1 P6-4,..... Nước đúng, nếu vội đi P6.7, thì X6-3; M7/8 ( nếu đi P6-3, thì X3/4, ben Đen hơn quân thắng thế), X3.4; S5/6, X8.4; X6-2, M6.8, bên Đỏ rơi vào thế bại.
1 ...., X8.7
2 X9/3, P3.5
3 X9-5, X8-6 nếu đổi thành đi S5.6 thì X6.4; Tg6.1, X5.1 ; nuớc tiếp theo phục X5-4 chiếu hết, bên Đen tốc bại.
4 S5.4, X6.2
5 S4.5, X6/1
6 X6.1, M6.8
7 X5-2 đến đây bên Đen nhận thua.
Nếu tiếp tục đị M8.7 thì X6-4; X6/3, X2-4 chiếu hết. Đỏ thắng.

 

Tiểu kết : trong cuộc trên bên Đỏ lợi dụng hình thức hoãn sát để bắt Xe Đen. Nước thứ 1 rất dễ đi sai thành P6.7 đánh Sĩ. Chiến thuật kềm chế thường mang tính tấn công, các bạn hãy lưu tâm.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận