Sát chiêu của Kỳ vương Hùng học Nguyên

Sát chiêu của Kỳ vương Hùng học Nguyên
Đây là thế trận giữa Kỳ vương Hùng học Nguyên cầm quân Đỏ đấu với Kỳ vương Lữ Khâm trong giải Cờ tướng toàn Tung Cửa năm 1990.
Đỏ đi trước :

1 X6-5, .....Bình Xe chiếu tướng là nước tấn công để nhanh chóng tạo sát cuộc. Nếu đổi thành đi X6.1 thì X3-5, bên Đỏ khó thắng.
1 .....,Tg5-4
2 P2/6,.... Lùi Pháo phục sát buộc đối phương ứng phó.
2 ....., X3.4
3 P2-6,X3-4
4 X5-6,.... Trước tiên bình Xe chiếu Tướng là nuớc đi rất cần thiết. Trung thực chiến bên Đỏ đi X5-7, X4.1;X7.2, Tg4.1; M6.7, X4.1; Tg5.1 bên Đỏ thắng.
4 ....., Tg4-5
5 X5-7, X4/1
6 X7.2, X4/6
7 B4.1, Tg5-6
8 X7-6. bên Đỏ được Xe thắng cuộc.


Tiểu kết : Trong cuộc trên bên Đỏ bình Xe chiếu Tướng thoái Pháo phục sát, bình Pháo chiếu Tuớng.... một loạt những nuớc chiếu liên tiếp cuối cùng tạo ra cơ hội bắt Pháo, từ đó dẫn tới thắng cuộc.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận