Sát chiêu của Kỳ vương Tôn Thụ Thành

Kỳ vương Tôn Thụ Thành ( quân đỏ) đấu với Đại sư Vu Ấu Hoa trong giải Cờ tướng đoàn thể toàn Tung Cửa năm 1993
Đỏ đi trước :

1 X9-4,.... Bình Xe sang đường lặc đạo dọa chiếu hết là nước tấn công rất mạnh. Nếu đi sai thành Xe 4-5 thì P2-4; X9-4, X2-5 bên Đỏ rơi vào thế bại.
1 ...., P7-6
2 Xt-6, P2-3
3 X4.6, X2-4
4 P5.1, M7/5
5 X6.2, X4/1
6 Tg5-4, Xt.1 Vì bên Đỏ phục X4.1 chiếu hết, nếu bên Đen đi M5.6, thì X4/5; P7/4,X4.7 chiếu hết, Đỏ thắng.
7 S5/6 đến đây bên Đỏ được Xe bên Đen nhận thua.

Tiểu kết : Các nước thứ 1,2,3,4 đều là những nước then chốt dân tới chiến thắng của bên Đỏ đặc biệt là nước thứ 4 phục P5-2 thắng nước chiếu hết. Nước thứ 6 mượn mặt Tướng trợ công để tạo sát cuộc thiết môn thuyên, đâylà nước rất hay để giành chiến thắng nhanh chóng. Nước thứ 2 bình Xe phục sát rất có giá trị thực dụng, nước thứ 3 tiến Xe chia cắt, đuổi Pháo là nước tranh thế tinh khôn.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận