Sát chiêu của Vương Bân

 Đây là thế trận giữa kỳ thủ Vương Bân cầm quân Đen đấu với Quách Gia Hưng trong giải Cờ tướng toàn Tung Cửa năm 1992
Đen đi trước :

1 ....., P4.4 Tiến Pháo phục nước  P4-5 thôi sát, lại có thể chặn P7 bên Đỏ bình sang lộ 1 đuổi Tốt tranh tiên. Nếu đi sai thành T5/7 thì P7-5; P4-5, X7.5; X4/8, X7-6; Tg5-4, S4.5; P5-9, P5-1; P9.3, P1.3 thành thế hòa.
2 X7-5,B7-6
3 S4.5, B6.1
4 T5.3 Nếu đi sai thành S5.4 thì P4-6, P7/3, Tg5-4 thành tuyệt sát bên Đen thắng
4 ....., P4-8
5 X5/2, P8-5
6 P7-4,S5.4
7 P4-5, Tg5-4
Đỏ thua cuộc.

 

Tiểu kết : Trong cuộc trên, bên Đen thắng cờ ở các nước 1,5,6 trong đó nước đi Tốt nhập Cung là nước cơ sở để giành chiến thắng, đặc biệt nước phối hợp Xe Tốt Tướng tạo thành thế “Nhị quỷ phách môn” bắt Sĩ chiếu Tướng là nước đi rất hiệu quả. Bên Đen dễ mắc sai lầm ở nước thứ 1.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận