Sát cuộc của Đại sư Miêu Vĩnh Bằng

1. Thế trận thực chiến :
 Trong hình là thế trận giữa Đại sư Miêu Vĩnh Bằng (quân Đỏ) đấu với Đại sư Tương Vệ Đông trong giải Cờ tướng cá nhân toàn quốc Trung Quốc năm 1992.
Đỏ đi trước :


1 S5/6,.... Thoái Sĩ phục sát là nước tấn công quan trọng. Nếu đi sai thành X5-3 thì X1-3; S5/6, X8-5; S4.5, S5/6; Tg5-4, X5.2; X3-6, X5.1, Tg4.1; 6.5 X3/1 sát, Đen thắng
1 ....., X8-4
2 S4.5, ... nếu đi sai thành X5-3 bắt Pháo phục sát, thì X4.3, Tg5-6, X1-3 Đỏ thua.
2 ....., P7-6
3 P4-5, X1-3
4 P5.6, X4/5 nếu đổi thành S4.5 thì X7.5; X4/6, X7/1, bên Đen bại
5 X5-4 đến đây bên Đỏ thắng cuộc.

2. Tiểu kết :
 Trong cuộc trên, bên Đỏ lùi Sĩ phục sát là nước quan trọng để giành chiến thắng. Bên Đỏ đi nước thứ 1,2,4 đều là những nước quan trọng để giành chiến thắng.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận