Khai cuộc : Khi chưa triển khai đủ lực lượng thì không nên vội tấn công

Nguyên tắc này coi như "hệ luận" của các nguyên tắc trên, vì nếu chỉ mới triển khai vài ba quân mà vội mở cuộc tấn công thì rất nguy hiểm. Đối phương động binh đầy đủ sẽ bẻ gẫy dễ dàng một cuộc tấn công như vậy. Dĩ nhiên trong một số trường hợp do đối phương dàn quân sơ hở thì ta có thể tranh thủ thời cơ mở đợt tấn công với mục đích gây tổn thất hoặc gây khó khăn cho đối phương.
Sau đây chúng ta xem một số ván do nóng vội tấn công hay phản công khi chưa đủ lực lượng đã thất bại.
Ván 13: Pháo Đầu Bị Nghịch Pháo Phá
 
1. P2-5 P2-5 2. M2.3 M2.3 3. X1-2 P8-7 4. X2.8 X1.1 5. P8.6? P5/1 6. P8/4 P5.5 7. P5.4 P5/2!

 
 

Đen vội đưa Xe tấn công từ nước thứ 4 bị đối phương lên Xe đòi đổi. Nếu Đen đổi thì thế cờ sớm cân bằng, còn sai lầm đi P8.6 bị sa bẫy của Trắng khiến Đen thất thế.
 
8. X2-9 M3/1 9.X9.1
Nếu như Đen đổi lại 9. P8.3 M1.3 10. P8-3 M8.7 11. P5-4 X9.1 12. P4/5 X9-6 13. X9.1 X6.4, Trắng cũng ưu thế thắng.
9. ... M1.3 10. P8.2 B3.1 11. X9-6 M3.5 12. X6.5 M5.7 13. P8-3 P7-5 14. P3-5 M7/5 15. X6-5 M8.7 16. X5.1 T7.5 trắng thắng rõ.
Ván 14: Pháo Đầu Bị Thuận Pháo Phá
 
1. P2-5 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1.1 M2.1 4. X1-6 P2-3 5. X6.6 P3.4 6. X6/4? X1-2
Trắng bỏ Pháo nhằm ám phục 7...P5-3 uy hiếp Tượng và ăn Xe.
7. P8-6 X2.8 8. P6.7 P5-3 9. P6-4 M7/6 10. P5.4 Pt-2
Đen ra quân chưa đầy đủ mà vội tấn công giúp cho Trắng vừa chống đỡ vừa đánh trả đòn.

 
 
11. T7.5
 
Đen cũng không cứu được nếu như 11.T3.5 P2.3 12.X9.2 X9-8 13.X9-6 X2-4! 14.X6.6 Tg.1 15.T5.7 X4/1 16.X6/7 X8.7, phong tỏa Mã, Trắng thắng.
11. ... P2.3 12. S6.5 X9.2 13. X9.2 B1.1 14. X9-6 P2-1 15. Tg5-6 X2.1 16. Tg6.1 P3-4 17. Xt.4 X9-4 18. X6.5 M6.7 19. X6-3 M1.2 20. S5.4 X2-5
Đen chịu thua vì tiếp sau Trắng nhảy Mã chiếu bí.
Ván 15: Pháo Đầu Bị Bình Phong Mã Phá
 
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 M2.3 3. X1-2 X9-8 4. M8.9 B7.1 5. P8-7 P2.2 6. X2.6 M7.6 7. X9-8 B7.1 8. X2-4 M6.4 9. B3.1 X1-2 10. P7-6 P8.4 11. X8.4 P8-7 12. T3.1?
Đen từ nước thứ 6 cho Xe qua hà bắt đầu bị đối phương đánh trả, tình thế gay cấn. Đến đây nếu Đen đi 12. M3/5 thì tình hình còn phức tạp.
 
12..... P2-3 13. X8-6 P3.5 14. S6.5 P3-1 15. Tg5-6 X2.9 16. Tg6.1 X2/1 17. Tg6/1 X8.4 18. X6.3

 

 
 

Đen chưa phối hợp được các quân để tấn công còn Trắng thì các quân phối hợp tốt có thể uy hiếp Tướng Đen để làm thua.  
 
 18..... X8-2 19. X4-5 T3.5 20. P6.7 Xt-1 21. Tg6-5 X2.5 22. S5/6 X1/1 23. P5-6 X2/1 24. S6.5 P7-3 Đen chịu thua.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận