Sát chiêu của Hoàng Vi

Đây là thế trận giữa nữ Đại sư Hoàng Vi cầm quân Đỏ đấu với Đại sư Hồ Minh trong giải Cờ tuớng toàn Tung Cửa năm 1995.
Đỏ đi trước :

1 X4.1, ..... Nước tấn công trên là nước đi thường gặp trong thực chiến. Nếu đổi thành đi X4-1 tham bắt Pháo thì P1.5; S5.6, P1-4; nước tiếp theo phục Mã 5.4, Tg5.1; X2/1 sát. Đỏ bại cuộc.
1 ......., Tg4.1
2 M5/7, Tg4.1
3 X4/6,....... Nếu đi sai thành S5.6 ( nếu đi X4-3, thì M5.6! S5.4, X2-4; Tg5.1, X4/6, bên Đen có thể chống cự), thì X2-4; Tg5-6, S5/6, bên Đen có thể chống cự.
3 ........, M5.6
 4 X4/1 đến đây bên Đỏ thắng thế.

 

Tiểu kết : trong cuộc trên nước thứ 1,2,3 đều là  những nước then chốt dẫn tới thắng lợi của bên Đỏ, trong đó nước thứ 1 rất dễ mắc sai lầm thành X4-1. Nuớc thứ 1 bên Đỏ lợi dụng uy lực của Mã giữa dùng Xe bắt Sĩ, sau dùng Mã chiếu Tướng khiến Tướng đối phương bị vây khốn, sau cùng thoái Xe chiếu bắt Tướng thắng cuộc.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận