Chuyển quân tạo sát cuộc

1.Định nghĩa:
Là chiến thuật di chuyển quân mình tới những vị trí trọng yếu tạo thành thế tấn công mạnh mẽ cuối cùng bắt Tướng thắng cuộc. Đặc điểm của chiến thuật này là:
  1 Dùng các quân mạnh như Xe, Mã, Pháo để vây tướng;
  2 Tướng và Tốt có thể trợ công cho những quân trên;
  3 Các quân phối hợp chặt chẽ tạo thành sát cuộc.

2 Chú ý:
   1 các quân dùng để tấn công phải có khả năng tạo thành sát cuộc.
   2 phải chọn được phương hướng và vị trí tấn công chính xác.
   3 khi di chuyển quân phải căn cứ vào đội hình, thế cờ, mối liên kết giữa các quân của đối phương để quyết định vị trí và phương hướng di chuyển, khi không có sát chiêu thì không vội tạo sát cuộc.
3 Ví dụ :


Đỏ đi trước
1.    Mã 6 tiến 7 , Xe 5 bình 4
2.    Pháo 9 tiến 5 , Tượng 3 tiến 1
3.    Mã 7 tiến 9 . Xe 4 thoái 2
4.    Mã 9 tiến 8 , Tượng 5 thoái 3
5.    Xe 3 bình 7 , Tướng 4 bình 5
6.    Xe 7 tiến 3 . Sĩ 5 thoái 4
7.    Mã 8 thoái 7 , Tướng 5 tiến 1
8.    Xe 7 thoái 1 , Tướng 5 tiến 1
9.    Pháo 9 thoái 2
đến đây đen mất xe thua cờ.   


  Ví dụ 2 :


1.    Tốt 7 bình 6, Tượng 3 tiến 1
2.    Xe 7 bình 9, Pháo 3 thoái 4
3.    Xe 9 tiến 2, Pháo 3 bình 4
4.    Mã 6 tiến 8, Xe 8 thoái 7
5.    Mã 8 tiến 6, Xe 8 bình 6
6.    Tốt 6 bình 5, Xe 6 bình 5
7.    Xe 9 bình 6, Tướng 6 tiến 1
8.    Xe 6 bình 2. đến đây Tượng đen không di chuyển được, bên đỏ rình bắt Xe, bên đen chắc chắn thua.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận