Sát chiêu của Đại sư Tàng Như Ý

1. Thế cuộc thực chiến :
Đây là thế trận giữa Đại sư Tàng Nhu Ý (quân Đỏ) đấu với Đại sư Thượng Uy trong giải tranh cúp “ Tường chuyên”
Đỏ đi trước :

1 P5.5,......Thí Pháo đánh Tượng là nước nhập cuộc rất hay. Nếu đi sai thành M4.5 thì T3.5; P5.5, S5/4, bên Đỏ rơi vào thế bại.
1 ...., S5.6 nếu đổi thành đi T3.5 thì M4.5, S5.6, B6.1, bên Đen bại..
2 X7.2, Tg5.1
3 X7/1, Tg5/1
4 B6-5, X4/1 Nếu đi sai thành P9-6 thì P5/2, S6.5, X7.1; X4/5, B5-6, Đỏ thắng
5 M4/5, X4.2
6 M5.4, X4/2
7 B3.1, P9.1
8 B5-6, X8/6
9 P6-5,Tg5-4

 

2. Tiểu kết :
Trong cuộc trên, bên Đỏ thí Pháo đánh Tuợng để tạo thế tấn công. Nước thứ 4, bên Đỏ thí Mã đuổi Tốt giữa, đâu là nước tấn công rất quan trọng. Nước thứ 7 là nước đi thực lực của bên Đỏ và cũng là nước đi ứng dụng của thế hoãn sát.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng