Đổi quân tạo sát cuộc

 1 Định nghĩa:
 Là chiến thuật dùng quân bên mình để tiêu diệt những quân phòng thủ chủ yếu của đối phơng khiến thế tấn công bên mình có thể phát huy tối đa uy lực của nó, cuối cùng bắt Tướng thắng cuộc. Đặc điểm của chiến thuật này là:
1 Đổi quân mình để hình thành sát cuộc;
2  Sau khi đổi quân đối phương không thành tổ chức phòng thủ hiểu quả.

2 Chú ý:
1 Dùng những quân yếu của bên mình để đổi lấy những quân phòng thủ chủ chốt của đối phương.
2 Sau khi đôi quân các quân còn lại bên mình phải có khả năng tạo thành sát cuộc tránh tình trạng dẫn đến hoà cờ.
3 Sau khi đổi quân các quân mạnh bên đối phương không thể phát huy được khả năng tấn công.


3 Ví dụ :


1.    Pháo 9 bình 6, Pháo 4 tiến 5
2.    Pháo 4 bình 6 , Tướng 4 bình 5
3.    Mã 6 tiến 4, Xe 3 thoái 6
4.    Xe 5 bình 8, Tượng 5 thoái 5
5.    Xe 8 tiến 6, Mã 7 tiến 5
6.    Xe 8 bình 7, Xe 3 thoái 2
7.    Mã 4 tiến 6
  Đây là sát cuộc “quải giác Mã”       

Ví dụ 2 :

1.    Mã 8 tiến 7, Xe 3 thoái 3
2.    Pháo 9 tiến 6, Tượng 5 thoái 3
3.    Tốt 3 bình 4, Tượng 7 tiến 9
4.    Xe 3 bình 5, Tốt 3 bình 4
5.    Tướng 5 bình 4, Tốt 4 bình 5
6.    Tốt 4 tiến 1.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận