Sát chiêu của Kỳ vương Trịnh nãi Đông

Sát chiêu của Kỳ vương Trịnh nãi Đông
 Đây là thế trận giữa Trịnh nãi Đông cầm quân Đỏ đấu với Đại sư Vũ ấu Hoa trong giải Cờ tướng toàn quốc 1995.
Đỏ đi trước :

 

1 Pt-8,.... Bình Pháo chiếu Tướng là nuớc đi hay, lợi dụng sát chiêu “ Mã ngọa tào” để thoái Pháo giải sát hoàn sát bắt được Mã giữa. Nếu đi sai thành T7.5 thì M9.7; Tg5-4 P5-6 sát. Còn nếu đi Pt-5 thì P5-4; P6.2, M5/4 bên Đen dễ đi.
1 ....., P5-4
2 T7.5, M9.7
3 Tg5-4, P4.2
4 S5.6 tới đây bên Đở hơn quân hơn thế giành thắng lợi.


Tiểu kết : trong cuộc trên bên Đỏ bình Pháo sang lộ 8 chiếu Tuớng không những có thể phòng thủ hiệu quả( chống nước “ Mã Ngọa tào” của bên Đen) mà còn tấn công trả lại bên Đen. Các nước thứ 1,2 đều là những nước quyết định thắng bại của bên Đỏ trong đó nuớc đi đầu tiên dễ di sai thành Tượng 7.5 hoặc  Pt-5. Thoái Pháo về để chống Mã ngọa tào là nước phòng thủ rất hay được sử dụng, hơn nữa bên Đỏ còn có thể tạo thành thế tấn công song Pháo trên đường lặc đạo và Mã ngọa tào, cách tấn công này có uy lực, tuy nhiên hậu Pháo phải luôn được an toàn và Mã ngọa tào không bị tấn công.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận