Vây hãm để tạo sát cuộc

1 Định nghĩa :
     Là chiến thuật sử dụng sự liên kết các quân bên mình để vây chặt các quân của đối phương khiến Tướng đối phương không thể di chuyển khi bị tấn công hoặc đối phương không còn nước đi mà thua cờ.
 2 Chú ý :
1 Tốc độ khi vây Tướng đối phương phải thật nhanh khiến đối phương không thể giải vây.
2 Các quân mạnh bên đối phương không thể phá nổi những vị trí quan trọng của thế trận bên mình.
3 Trong trường hợp cần thiết có thể thí quân để duy trì vòng vây.
4 Khi tổ chức vây hãm cần chú ý tiêu diệt những quân tham gia phòng thủ bên đối phương.
3 Ví dụ :

1.    Tốt 7 tiến 1, Tướng 4 bình 5
2.    Tốt 8 bình 7, Tốt 3 bình 4
3.    Pháo 3 tiến 1, Xe 7 thoái 8
4.    Hậu Tốt bình 6, Tốt 4 tiến 1
5.    Tướng 5 tiến 1, Xe 7 tiến 8
6.    Tướng 5 tiến 1 , Xe 7 bình 4
7.     Tốt 7 bình 6.

 

Ví dụ 2 :

1.    Tượng 1 thoái 3, Tượng 3 thoái 1
2.    Tốt 6 bình 7, Tượng 1 thoái 3
3.    Tốt 7 bình 8, Tốt 9 tiến 1
4.    Tốt 8 tiến 1, Tốt 9 tiến 1
5.    Tốt 1 tiến 1, Xe 5 bình 7
6.    Tượng 5 thoái 3.
 Trong cuộc này đỏ có nhiều cách để thắng cờ.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng