Hiến quân để tạo sát cuộc

1 Định nghĩa :
     Là chiến thuật di chuyển quân mạnh của bên mình tới vị trí có thể chiếu hết để ép đối phương phải ăn quân, khi đó các quân còn lại sẽ tạo thành thế tấn công hiểu quả để bắt Tướng. Đặc điểm của chiến thuật này là:
 1 Hiến quân để phục sát;
 2 Sau khi hiến quân phải có khả năng tấn cụng Tướng ;
 3 Chiếu Tướng liên tiếp kiến Tướng đối phương không còn lối thoát.
2 Chú ý :
1 Hiến quân phục sát là nước châm ngòi cho cuộc tấn công đối phương.
     2 Nếu đối phương có thể phá nước hiến quân phục sát, cần chuyển sang sát cuộc khác để giành thắng lợi.
     3 Sau khi hiến quân các quân còn lại phải có đủ uy lực tạo thành sát cuộc.

3 Ví dụ :


1.    Mã 7 tiến 6, Sĩ 5 thoái  4
2.    Pháo 8 tiến 4, Tượng 5 thoái 3
3.    Xe 6 tiến 5, Tướng 5 tiến 1
4.    Tốt 4 tiến 1.

Ví dụ 2 :

1.    Pháo 7 tiến 2, Tượng 5 thoái 3
2.    Pháo 4 bình 5, Sĩ 5 tiến 4
3.    Xe 6 tiến 2, Mã 6 thoái 4
4.    Xe 6 thoái 6, Mã 7 tiến 5
5.    Tượng 3 thoái 5, Xe 2 tiến 2
6.    Xe 6 tiến 8.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận