Sát chiêu của Kỳ vương Lí Trí Bình

Đây là thế trận giữa Lí trí Bình cầm quân Đen đấu với Đồng bản Bình trong giải Cờ tướng toàn Tung Cửa năm 1990
Đen đi trước :

1 ....., M6.5 Tiến Mã bắt Mã giữa phục sát là nước cờ khá hay. Nếu đi sai thành X5-8 thì P2.1; M6.5, T3.5; P5.5, Tg5-4, bên Đỏ có thể chống cự.
2 T3.5,..... Nếu đi sai thành P2.1 thì B4.1! Tg5-6 ( nếu đi S5/6 thì Mt.3; Tg5-4, X5-6 sát Đỏ thắng), X5-4; Tg6-5, Mt.3; Tg5-4,X4-6; S5.4, X6.1 sát Đỏ thắng.
2 ...., X5-8
3 P2.1, X8.3
 Đến đây bên Đỏ mất Pháo bại cuộc.

 

Tiểu kết : Trong cuộc trên các nước thứ 1,2,3 là những nước then chốt để giành chiến thắng của bên Đen, trong đó nước thứ 1 rất dễ đi sai thành X5-8 hoặc M6.4.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận