Khai cuộc : Phải tránh tình trạng các quân cản trở nhau

Cần lưu ý trong một số thế trận như Quá Cung Pháo, Kim Câu Pháo hoặc Quá Cung Liễm Pháo... dồn quân sang một cánh dễ xảy ra tình trạng các quân dồn cục lại, khó bề xoay trở. Các quân đã không linh hoạt thì cũng khó phát huy hết khả năng của chúng, dễ bị đối phương vây ép. Cho nên nguyên tắc này lưu ý cách triển khai quân sao cho nhịp nhàng mới hình thành được một thế trận vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các giai đoạn sau.
Chúng ta xem một số ván chỉ rõ tình trạng này.

Ván 19: Quá Cung Pháo Bị Pháo Đầu Phá
 
1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-7 B5.1 7. X7.2 X1.2 8. P6-7

 

Đen chơi Quá Cung Pháo dồn quân sang một cánh khiến Xe, Mã cánh trái chậm ra. Vừa rồi Trắng dụ Đen ăn Mã sẽ bị 8...P2.7 ăn Mã chiếu rồi X1-3 bắt Xe Trắng, do đó Đen phải đưa Pháo hỗ trợ cho Xe bắt Mã.
 
8.... X4.7 9. M8.9 P2.4! 10. X7.1 P2-5 11. T3.5
 
Nếu như 11. M3.5 P5.4 12. T3.5 C5.1 13. X7-9 T3.1 14. X9-8 C5-6 15. P8.1 P5/4 16. C7.1 M7.5 Trắng cũng ưu thế thắng.
11. ... Pt-1 12. X9-8 P1-2 13. X8-9 X1-3 14. P7.5 P5.5 15. S5.4 P2-7 16. P8.1 P7/1 17. B7.1 P7-5 18. P8-5 Pt-7 19. S4.5 X4/2 20. P5/1 P7-5 21. T7.5 X4-9
 
Bây giờ Đen xuất Tướng bên nào cũng bị Xe chiếu và bắt mất Xe đen

Ván 20: Pháo Đầu Công Bình Phong Mã Hiện Đại
 
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 3. X1-2 M2.3 4. B7.1 B7.1 5. M8.7 T3.5 6. X2.6 M7.6 7. P8.2 B7.1 8. X2-4 B7.1 9. M3/5 M6/4 10. T7.9!

 

Đen vừa quyết định một nước cờ gây cho Trắng lâm vào thế kẹt quân nghiêm trọng. Trước kia tới đây Đen thường chơi 10. X4-2 phong tỏa Xe, Pháo Trắng nhưng bây giờ lên Tượng biên bảo vệ Tốt 7, chấp nhận cho Trắng trả đòn ở cánh mặt.
 
10..... P8.7 11. P8.2 M4/3 12. M7.6 S4.5 13. M6.4 B7-6 14. X4-2 X8.3 15. M4.2
 
Đen hoàn toàn làm chủ tình thế, còn Trắng kẹt cờ rất khó chống đỡ.

Ván 21: Tiên Nhân Chỉ Lộ Đối Kim Câu Pháo
 

1. B3.1 P2-7 2. T3.5 M2.3 3. X9.1 T7.5 4. X9-4 X1-2 5. X4.5 M8.9 6. M2.4 P8.2

 
 

Trắng chơi Kim Câu Pháo hay còn gọi là Quá Cung Liễm Pháo chống đỡ trận Tiên Nhân Chỉ Lộ khiến thế cờ gò bó kẹt quân ở cánh trái. Còn bản thân bên Đen cũng khó triển khai con Mã cánh trái buộc cũng phải nhảy ra biên:
7. M8.9 P8-3 8. P8-6 S4.5 9. P2.5 X2.8 10. B7.1 P3-1 11. M9.7 X2/2 12. M7.5 B5.1 13. M5/3 B7.1 14. B3.1 P1-7 15. M3.2 X9-8 16. P2-5 T3.5 17. M2.3 X8.2 18. M3/4
Ván cờ chơi đến đây tuy chưa kết thúc nhưng Đen ưu thế rõ, do lời Tượng và các quân đứng linh hoạt, trong khi đó cánh quân Trắng bên trái vẫn chưa có khả năng phối hợp để tiến lên.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận