Sát chiêu của đẳng cấp Đại sư Dương Quan Lân

1. Thế cuộc thực chiến :
Đây là thế trận giữa đẳng cấp Đại sư Dương Quan Lân ( Quảng Đông ) cầm quân Đỏ với đẳng cấp Đại sư Từ Thiên Hồng ( Giang Tô ) trong giải Cờ tướng cá nhân Tung Của năm 1983.
Đỏ đi trước :

1    

M4/6,.... Thoái Mã phục sát là nc then chốt để giành chiến thắng. Nếu đi sai thành X3.1, thì X2/3; M4.3, X2-4! Bên Đen có thể công.
 1 ........, X2/4 Nếu đổi thành đi P4-9, thì P1.4; Tg4.1,X6.4; S5.4,Tg5-6, bên Đỏ thành thế “thôi sát”, Đen thua.
 2 X3-7, S5.4
 3 X7.3, Tg4.1
 4 X7/1, Tg/1
 5 M6.5, Tg4-5( nếu đổi thành đi S6.5 thì X7.1; Tg4.1, P1.3; S5.6,X7/1, Đỏ tốc thắng.
 6 M5.3, Tg 5-4
 7 P1.3 đến đây, bên Đỏ thành tuyệt sát, Đen thua cuộc.

2 Tiểu kết :
    Trong cuộc trên, bên Đỏ về Mã là nước rất hay, ép đối phương phải phòng thủ sau đó dùng Xe ở lộ 3 đuổi Voi, Xe Mã Pháo có cơ hội tạo thành thế tuyệt sát. Các nước thứ 1,2,5,7 đều là những nước quan trọng quyết định sự thành bại của bên Đỏ, trong đó nước thứ 1 là nước dễ mắc sai lầm nhất.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng