Sát chiêu của đẳng cấp Đại sư Lý Lai Quần

1.Thế cuộc thực chiến

Đại sư Lý Lai Quần ( quân Đen) vs Kỳ thủ Mã Trung Uy  trong giải Cờ tướng thế giới lần thứ 2
Đen đi trước :

1......., X5-8 bình Xe để phục nước X8.2 chiếu hết là nước quan trọng để giành chiến thắng.
2 Tg5-4,..... nếu đi sai thành M7/5, thì B3-4; M5/4, X8-7 Đỏ mất Mã.
2..........,T3.1
3 X5.1, X8/1
4 X5/3, X8/1
5 M7.9, X8-6
6 Tg4-5, X6/2
7 M9.8, B3-4
8 X5.1, X6-7
9 Tg 5-4, X7-2 đến đây , bên Đỏ bị bắt Mã nhận thua

2 Tiểu kết :
Trong cuộc trên bên Đen lợi dụng sát cuộc để vây bắt chặn Xe cuối cùng bắt Mã và giành thắng lợi. Các nước thứ 1,8,9 là những nước then chốt để giành chiến thắng của bên Đen. Trong đó nếu nước thứ 8 đi sai thành X6-2 thì M8/6! X2-4, Xe 5.3, thành thế Hòa.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận