Hình thức thôi sát

1.Ví dụ 1 :

 

   1. Mã 4 tiến 6, Xe 2 thoái 8
   2. Pháo  3 bình 5, Tướng 5 bình 4
   3. Xe 9 tiến 3, Tướng 4 tiến 1
   4. Pháo 5 bình 6, Sĩ 5 tiến 4
   5. Xe 9 bình 5.

2.Ví dụ 2 :

 

1.    Pháo 2 bình 5,Tướng 5 bình 4
2.    Xe 8 tiến 5, Tướng 4 tiến 1
3.    Pháo 5 bình 6, Sĩ 5 tiến 4
4.    Tốt 6 tiến 1, Tướng 5 bình 4
5.    Xe 8 thoái 1, Tướng 5 thoái 1
6.    Tốt 6 tiến 1.

3. Tiểu kết :
 Thôi sát là cách tấn công tiêu diệt quân của đối phương một cách liên tục cho đến khi kết thúc ván đấu.
 4.Chú ý :

   1 Nước chiếu hết phải là một sát chiêu thực sự, nếu không rất dễ rơi vào thế bại;
   2 Tránh để đối phương dùng chiến thuật đổi quân để tranh Tiên nhập cuộc.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng