Sát chiêu của Kỳ Vương Hầu Thiệu Trung

Kỳ Vương Hầu Thiệu Trung ( quân Đen) đấu với Kỳ Vương Hồ Khánh Dương trong giải cá nhân toàn Tung Cửa năm 1992
Đen đi trước :

1 .....,P7.7 Thí Pháo đánh Tượng là nước lợi dụng sát cuộc để tấn công rất quan trọng nếu đổi thành đi M4/2 thì Xe8-7, bên Đỏ hơn Tốt dễ đi.
2 S4.5, M4/2 Thoái Mã đuổi Xe là nước tấn công áp dụng thế hoãn sát rất hay. Nếu đi sai thành M4.5 phục sát thì S5.6; P2-3,P1-5 bên Đen ở vào thế bị động.
3 X8.5, X7-2
4 T5/3, X4.3
5 P1/1, X2-7
6 T3.5, P2.5
7 S5/4, P2-5
8 X2-4, M9.7 đến đây bên Đỏ kém quân mạnh, thua cuộc.

Tiểu kết : trong cuộc trên bên Đen lợi dung sát cuộc “ Cao điếu Mã” thí Pháo đánh Tượng tranh Tiên, đây là nước đi quan trọng để thắng cờ. Các nước thứ 1,2 là những nước dẫn tới chiến thắng của bên Đen. Nước thứ 6 là nước tấn công phá hoại hàng phòng ngự của bên Đỏ, cách tấn công này rất có giá trị thực dụng. Ở lượt đi cuối cùng, khi bên Đỏ đi P1.1 bên Đen đi P5-9, nước đi này là nước rất tinh diệu các bạn lưu tâm.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận