Dùng định thế tạo sát cuộc

1 Định nghĩa :
Là cách dùng những sát cuộc sẵn có của thế trận làm cơ sở, phối hợp lại với nhau để tấn công bắt Tướng đối phương.
2 Chú ý :
     1 Sát cuộc và tình hình của thế trận phải tương đương hoà đồng hoà hợp.
     2 Khi tính bắt quân mạnh hoặc tạo sát cuộc bắt Tướng đối phương cần dùng những sát cuộc thật sự có uy lực.
     3 Nếu những sát chiêu có tính bí mật cao thì hiểu quả càng cao.
     4 Khi sát cuộc không phù hợp với thế trận đang có thì căn cứ vào thực tế tạo ra sát cuộc mới.
3 V
í dụ :


1.    Tốt 7 tiến 1, Sĩ 5 tiến 4
2.    Tốt 7 bình 6, Tướng 5 bình 4
3.    Xe 2 bình 5, Xe 7 bình 3
4.    Xe 5 bình 6, Tướng 4 bình 5
5.    Xe 6 bình 4, Tướng 5 bình 4
6.    Mã 6 tiến 8, Xe 3 bình 5
7.    Xe 4 tiến 2, Xe 5 thoái 4
8.    Tốt 8 bình 7 .

 

Ví dụ 2 :

 

1.    Pháo 7 tiến 6, tiền Tốt tiến 1
2.    Xe 8 tiến 5, Tướng 4 tiến 1
3.    Xe 8 thoái 1, Tướng 4 tiến 1
4.    Pháo 9 thoái 2      Đỏ dùng sát cuộc  “giáp Xe Pháo “.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận