Sát chiêu của đẳng cấp Đại sư Từ Thiên Hồng

1. Thế cuộc thực chiến :
Trong hình là thế trận giữa đẳng cấp đại sư Từ Thiên Hồng ( Cầm quân Đỏ) đấu với Đại sư Hồ Vinh Hoa trong giải vô địch Cờ tướng Cúp “ Ngũ Dương Bôi” lần thứ 11
Đỏ đi trước :

1 X6-9,.... Bình Xe ra biên để phục nước X9.6 chiếu hết. Đây là nước đi quan trọng để giành thắng lợi. Nếu đi sai thành X6-7 thì P4-3 Bên Đỏ rơi vào thế bại.
1....., Tg4-5
2 X9.5, P4/1
3 X9-2, X6-4
4 S4.5, P6.2
5 P7-2,.... Bình Pháo đuổi Mã phục sát là thuận bắt quân bằng sát cuộc tinh rất tinh diệu.
5...., P6-8
6 P5/2, M2.4
7 M8.7, M4.6
8 X2/3, Tg5.1
9 X2.3, M8.6
10 P2-5  đến đây bên Đen nhận thua.

2. Tiểu kết :
Trong cuộc trên, bên Đỏ dùng các nước thứ 1,5,10 phục sát đề giành chiến thắng. Nước thứ 5 bên Đỏ bình  Pháo đuổi Mã phục sát là nước tranh Tiên quan trọng, nó ép bên Đen phải dùng Pháo chống chiếu hết từ đó tạo thành thế bại cuộc. Nước thứ 6 của bên Đỏ Pháo 5/2 là nước điển hình của chiến thuật chia cắt, thủ thuật này rất hay gặp trong thực chiến, các bạn hãy lưu ý.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận

Lên trên cùng