Sát chiêu của Hồ Minh

Đây là thế trận giữa kỳ thủ Hồ Minh cầm quân Đỏ đấu với kỳ thủ Lê đức Linh trong giải Cờ tướng toàn Tung Của năm 1992.
Đỏ đi trước :

1 Ms.5, .... Tiến Mã đuổi Xe phục sát là nước rất quan trọng để giành chiến thắng. Nếu đổi thành đi Mt.8 thì Tg 5-6 phục sát. Bên Đen dễ đi.
1 ...., X6-7 nếu đổi thành đi  X6.2 thì M5.6, Tg5-6, P9-4 được Xe, Đỏ thắng thế.
2 M5.6, Tg5.1 Nếu đổi thành đi Tg5-6, thì Xe2-4; X7-6, X4.1; M8/6, Tg5-4; S4.5, X4.1 chiếu hết. Đỏ thắng.
3 Ms.4 đến đây bên Đen nhận thua, nếu tiếp tục đi Tg5-6( nếu đi Tg5-4, thì P9-6 thành sát cuộc “Mã hậu Pháo”, Đỏ thắng ), thì P9-4; X7-6, X2.1; S4.5, M6/5, bên Đỏ được Xe thắng cuộc.


Tiểu kết : trong cuộc trên, bên Đỏ tiến Mã đuổi Xe thắng nước tạo cơ hội Mã treo góc chiếu Tướng, đặc biệt là nước thứ 3 Ms.4 chiếu Tướng là nước tấn công hiệu quả nhất, nó tạo điều kiện cho Pháo Đỏ tấn công, cách phối hợp song Mã Pháo để tấn công có giá trị thực dụng rất cao.

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận