Lựa chọn để tạo sát cuộc

1 Định nghĩa :
Là chỉ cách phân tích nghiên cứu thế trận khi có nhiều biện pháp và vị trí tấn công, tìm ra cách tấn công nhanh nhất, hiểu quả nhất. Đặc điểm của phương pháp này là:
     1 Trước tiên cần có những phán đoán về cục diện của thế trận;
     2 Dùng một biện pháp tấn công bất kỳ để so sánh với những phương pháp tấn công khác rồi chọn ra biện pháp tấn công tốt nhất;
     3 Khi dùng kết hợp nhiều chiến thuật cần lấy nhanh, chính xác làm tiêu chí số một.

2 Chú ý :
     1 Hướng tấn công và vị trí tấn công ở những nước đầu tiên phải là thật chính xác, nhằm đúng vị trí phòng thủ yếu nhất của đối phương để tấn công.
     2 Nước tấn công phải thực sự là một sát chiêu nếu tạo ra sát cuộc giả rất dễ để mất tiên cơ.
     3 Các nước tiếp theo phải tấn công liên tục từng bước từng bước thôi sát.
3 Ví dụ :

1.    Mã 1 tiến 3, Tượng 5 thoái 7
2.    Xe 7 tiến 3, Sĩ 5 thoái 4
3.    Xe 7 bình 6, Tướng 5 tiến 1
4.    Mã 4 tiến 3, Tướng 5 bình 6
5.    Xe 6 bình 4
Lời bình : Phương hướng tấn công đúng kết hợp với chiến thuật đúng là cơ sở để giành thắng lợi. Phát huy uy lực của quân mạnh là then chốt để chiến thắng. Điều động quân một cách hợp lý, nhanh chóng nhập cuộc.

 

Ví dụ 2 :


1.    Mã 8 tiến 7, Tướng 5 bình 4
2.    Tốt 4 bình 5, Pháo 5 thoái 5
3.    Xe 6 Tiến 3, Pháo 5 bình 4
4.    Xe 6 tiến 1, Tướng 4 bình 5
5.    Xe 6 bình 4

 Sát cuộc liệt Mã Xe

Tải về

Cờ tướng cờ thế dành cho thiết bị di động

Bình luận